Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Введення : Економіка праці і соціально-трудові відносини : Бібліотека для студентів

Введення


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 

Загрузка...

Економіка праці і соціально-трудові відносини як самостійна дисципшна вивчає закономірності і способи формування та ефек-

сощально-економічні результати та насшдки, а також форми і

соціально-трудові відносини пов'язані з багатьма іншими галу-зями економічної науки, наприклад, з економічною теорією, ор-ганізацією виробництва, економікою підприємства, мікроеконо-мікою, статистикою та ін.

Метою дисциплши є формування системи теоретичних і прак-тичних знань про категорії, поняття, механізм забезпечення ефе-ктивності і продуктивності праці, а також розвиток соціально-трудових відносин в Україні.

ртостях і перетворюватися в працю уречевлену. Уречевлену пра-цю вивчають такі галузі економічної науки, як економіка підпри-ємства, статистика, мікроекономіка та інші.

Жива конкретна праця у взаємозв'язку з факторами виробниц-тва, що визначають рівень її затрат, є предметом вивчення курсу економіки праці і соціально-трудових відносин. Така праця, у свою чергу, класифікується за такими ознаками:

Г ^ГмбТехВ=Г„=Г *"аЧН„аехаНІзоМ„а, аИо„а-тизована, комп'ютеризована;

• галузевою ознакою: сільськогосподарська, будівельна, про-

. у„У„вам„ праці: підземні „а шахтній поверхні, у гарячих або

звичайних умовах: зі шкідливими або дуже шкідливими умова-ми;

:==Sa.

Звідси основними питаннями економіки праці і соціально-трудових відносин є:

-          праця як сфера життєдіяльності і головний фактор вироб-

—        трудові ресурси і трудовий потенціал на різних рівнях

Р-™™ноИ-трудові відносини і механізм функщонування системи соціально-трудових відносин, а також соціальне парт-нерство;

-          ринок праці і його регулювання, соціально-трудові відно-синизайнятості;

-          організація і нормування праці;

-          ефективність і продуктивність праці, п планування;

—        політика доходів і оплата праці;

-          іміжнародне регулювання соціально-трудових відносин.