Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
7.7. Системи преміювання : Економіка праці і соціально-трудові відносини : Бібліотека для студентів

7.7. Системи преміювання


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 

Загрузка...

Преміювання є важливим способом прояву стимулюю-чої функції мотивації праці.

На практищ найбільш часто зустрічаються системи премію-вання робітників і керівних працівників за виконання і перевико-нання виробничої програми за умови дотримання якості продук-щї, виконання норм праці, зниження або відсутності простоїв, порушення трудової і виробничої дисципліни та ін.

Відсоток премії до основного заробітку диференщюється за групами працюючих, а його величина визначається економічни-ми можливостями шдприємства. Як правило, розмір премії не за-лежить від трудових зусиль і ефекту праці кожного працюючого

3. Методи розподілу коле™,ї „ремії в бригадах з ураху

5. Методи оцінки економічної ефективності нових форм пре-міювання.

Для основних робітників показником преміювання є виконан-

преміювання є показники якості робіт.

Нижче (у табл. 7.3) наведено приклад побудови шкали премі-ювання (як один з можливих варіантів).

Таблиця 7.3

ПРИКЛАД ПОБУДОВИ ШКАЛИ ПРЕМІЮВАННЯ

 

Показник преміювання        Розмір премі'і до тарифної ставки, %

За виконання галузевих норм         від 20 до 30

За кожен відсоток перевиконання норм    від 0,5 до 0,9

Умови преміювання S=„Z^Z™"peMf'

Кшькість отриманих протягом місяця зауважень щодо якості продукції (робіт)          

немає  1,2

1-2      0,9

3-5      0,7

6 і більше        0,5

 

У практищ промислових шдприємств відомі методи премію-вання за економію витрати матеріалів з виплатою премії від 30 до 75 % вартості зекономлених матеріальних ресурсів (табл. 7.4).

Таблщя 7.4

ЗРАЗКОВА СХЕМА ПРЕМІЮВАННЯ

 

Групи працюючих Показники преміювання Розмір премі'і

Робітники виробни-чих дільниць  Зниження витрати   до 30 % від суми зекономле-них матеріалів, але не більше 25 % місячного тарифного заробітку

ІТП дільниць —II— —II—

Робітники підсобних дільниць                   до 25 %

Недоліком схеми є те, що стимулювання недовкладення в продукщю матеріашв нижче норми може попршити якість про-дукщї. Крім того, ця премія не пов'язана з показниками стиму-лювання ефективності праці. Премією не охоплюються ІТП, ш-женерні рішення яких істотно знижують витрати матеріалів.

Більш рацюнальною може бути визнана схема преміювання за комплексну економію живої й уречевленої праці. Відповідно до цієї схеми премія за економію матеріалів може встановлюватися як надбавка до премії за трудові показники з ФОП і визначати шляхом коректування. Загальний розмір премії (П0) визначається за формулою:П0 = Т3Іпт(1+ —),

Е

(7.21)да1-7Л"^^П^датарифн„ГозаРо6іТКу);

підприємстві, грн. Приклад:

100 1000

Т3= 318 грн; Іпт= 40 % (або коефіцієнт — 0,4); Е, = 100 грн; Е0= 1000 грн.

) = 139,9 грн.

По= 318-0,4-(1+У тому чисш розмір премії за трудові показники складає 127,2 грн (3180,4), розмір премії за економію матеріалів — 12,7 грн

Застосування цієї системи забезпечує економічний ефект (Е0), що визначається за формулою:(7.22)

Eo=[£(^-Pj4MA](l-i),

!=1      100

^^ZZZ^^Sпевного виду в натурально"

Пй-розмірпреміїв%доекономії;

«-кшькістьвидівматеріашв.

Вихідні дані і приклад розрахунку економії матеріалів по ді-льниці наведені в табл. 7.5.

Шдставляючи отримані дані у формулу (7.22), одержимо річ-ний економічний ефект від застосування системи преміювання:

Е0= 16 180 - (16 180— ) = 11,3 тис.грн. 100

Таблиця 7.5

РОЗРАХУНОК ЕКОНОМІЧНОГО ЕФЕКТУ ВІД ЗАСТОСУВАННЯ СХЕМИ ПРЕМІЮВАННЯ ЗА ТРУДОВІI МАТЕРІАЛЬНІ ПОКАЗНИКИІХУ

„РЇ5к

Розходматеріалівнаішт.

фактично

Рфм

пп за нормою Рнм

 

А, шт.  70200  1026    1025    0,030   -2106  X

Б, кг    70200  0,489   0,440   2,840   -9768  X

В,м2    70200  10,900 10,500 0,037   -1039  X

Г, кг    70200  0,036   0,033   2,820   -594    X

Д,м3    70200  0,0002 0,0003 141,190           +991    X

Е, кг    70200  7,900   7,900   1,490   -          X

Ж, м    70200  38,800 37,000 0,029   -3664  X

Всього            X         X         X         X         -16180            30