Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
ЗМІСТ : Економіка праці і соціально-трудові відносини : Бібліотека для студентів

ЗМІСТ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 

Загрузка...

ВВЕДЕННЯ   6

1.         Праця як сфера життєдіяльності і основний фактор виро-

бництва         8

1.1.      Технологічний зміст праці   8

1.2.      Суспільний характер праці як економічна категорія        12

2.         Трудові ресурси ітрудовий потенціал        16

2.1. Трудові ресурси: зміст, показники, методи вимі..      16

2.2.Персоналвдприємства              20

2.3.      Трудовий потенціал. Зміст, склад, методи визначення. . ..29

2.4.      Мегоди економічного стимулювання ефекгивного викорис-тання трудового потенціалу    39

3.         Система соціально-трудових відносин в суспільстві       45

3.1.      Особливості соціально-трудових відносин          45

3.2.      Трудові конфлікти і методи їх вирішення   49

4. Механізм функціонування системи соціально-трудових відносин

 

4.1. Фактори, що визначають розвиток соціально-трудових від-

носин у суспільстві   53

4.2. Основні напрями соціального захисту і соціальні гарантії у сфері праці

4.3.      Соціальне партнерство        57

5. Організація праці  62

5.1. Організація суспільної праці     62

6.         Нормування праці    79

6.1. Зміст нормування праці. її завдання і функції 79

6.4.      Види норм праці       90

6.5.      Методи встановлення но.м час. ви..обітк.. в т....овом. п.6.цесі             .......     .91

%: ^^=Z^^^..................... 95

носин .                                              116

7.         Політика доходів і оплати праці в ринковому виробництві... 121

7.1.      Рівень життя і сукупний доход сім’ї                       121

7.2.      Теоретичні передумови визначення соціально-економіч-ного рівня заробітної плати                      125

7.3.      Зміст заробітної плати і її функції                132

7.4.      Тарифна система                  139

7.5.      Форми і система оплати праці                   145

7.6.      Оплата праці в управлінні ви.обництвом             150

7.7.      Системи премшвання                                 151

7.8.      Методи розподілу колективної премії в бригадах            155

7.9.      Структура заробітної плати і планування її рівня             165

 

7.10.    Мотиващятрудовоїдшльност!...      .           168

7.11.    Сучасні теорії мотивації       172

7.12. ..осві... о........к.аїн.в. о.г.....я "........".".* 176

7.13. Державне регулювання заробітної плати     181

8.         Ефективність і продуктивність праці, їіпланування          185

8.1. етзет їгггда         

 

9.1.      Зміст і структура ринку праці                      207

9.2.      Зайнятість наринку праці: зміст і .о.ми                  210

9.3.      Сегментиринкупраці                                   213

9.4.      Попит та пропозиція на ринку праці                     216

9.5.      Безробіття                  218

9.6.      Державна політика у сфері зайнятості                   219

9.7.М1грац1янаселення                   222

9.8. Проблеми зайнятості населення і безробіття в Україні...      225

10.       Аналіз, звітність та аудит у сфері праці      230

10.1.    Трудові показники та їх елементи  230

10.2.    Звітність та аудит у сфері праці       232

11.       Моніторинг соціально-трудової сфери як інструмент ре-

гулювання й удосконалення соціально-трудових відносин.. . .232

11.1.    Дослідження соціально-економічних відносин у сфері праці. Зміст, мета і завдання  238

11.2.    Особливості методів вирішення соціально-економічних п1.3.лемпрацівринковихумовах    241

12.2.r.H.....M....В1....гу™ соц™-т.....вих249

ЛІТЕРАТУРА            252