Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
6.10. Аналіз виконання норм і порядок їх перегляду : Економіка праці і соціально-трудові відносини : Бібліотека для студентів

6.10. Аналіз виконання норм і порядок їх перегляду


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 

Загрузка...

 

норми, розподіл відрядників за ступенем виконання норм, чисе-льність працівників, робота яких нормується за технічно обгрун-тованими нормами.

Основним показником аналізу якості виконання норм є рівень їх виконання за місяць, квартал, рік. Відсоток виконання норм виробітку визначається шляхом розподілу місячного фактичного виробітку на суму норм за відпрацьований перюд. Якщо норма виробітку на зміну складає 100 деталей, протягом місяця робіт-ншс відробив 24 робочих дня і виробив 2600 деталей, виконання

норми складе 108, 3 %          .

^ 100-24 )

Визначення рівня виконання норм робітнику, який працює

прохягом змшЛа двох або декшь/ох н'ормах, £пи HCMOLHBO

точно врахувати час роботи по кожній нормі, здійснюється пшя-

хом приведення існуючих норм до єдиної норми. При цьому ви-

робіток по кожній нормі множать на відповідний коефщієнт,

охримаш резульхахи шдсумовуюхь і дшяь на величину бшьшої

норми. Переводнии коефщієнх визначаєхься шляхом ділення ве-

личини більшої норми на меншу. Приклад розрахунку перевод-

них коефіцієнхів наведений у хабл. 6.4.

Таблщя 6.4

РОЗРАХУНОК ПЕРЕВОДНИХ КОЕФЩІЄНТІВ IУМОВНОГО ВИРОБІТКУ

 

детііі    шт.      І5=Й    Відпрацьовано,         Фактичний виробіток, шт.   Умовний обсяг виробітку, шт.

1          350      і           -          6000    6000

2          240      1,46     -          1160    1694

3          100      3,50     -          410      1435

Разом  -          -          25        7570    9129

9129-100^

350-25 J

Виконання норми виробіхку складає 104,3 %

Аналіз виконання норм доповнюєхься аналізом змінного ба-лансу робочого часу, причин простоїв та ш., на основі чого роз-робляються заходи щодо усунення причин, які перешкоджають виконанню норми.му exam є змша виробничих умов, що викликали реальне шдви-щення продукхивносТ1 прац, До хаких заходав належахь: введен-ня нового і модернізащя діючого усхахкування, впровадження більш прогресивної хехнології, удосконалення хехнічного осна-

^=^=^^:^-:.

нізації робочих місць, викорисхання нових видів сировини, махеріалів, палива і х.д.