Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
11.5.ТЕМИ РЕФЕРАТІВ : Економіка підприємства. Видання 2-ге, перероблене та доповнене : Бібліотека для студентів

11.5.ТЕМИ РЕФЕРАТІВ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 

Загрузка...

1.         Сучасний досвід і методичні підходи до оцінки соціальної ефективності діяльності підприємства.

2.         Чинники зростання ефективності виробництва (ефективнос-ті діяльності).

3.         Передовий зарубіжний та вітчизніний досвід підвищення ефективності господарювання на підприємствах.

4.         Методи аналіза конкурентних переваг.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

Завдання № 1. Правові основи функціонування підприємств

Tun заедання: бібліографічний огляд чинних законодавчих, нормативних документів, навчально-методичної, наукової та пе-рюдичноі літератури з проблем теми. ^

Мета заедання: визначення цілеи і напрямів діяльності та правових основ функціонування пі.приємств, вивчення характе-

WBC^ZfuZPpZZroSZnen^ 3 основними положення-ми, змістом розділів „Господарського Кодексу України» та пра-вовими документами, що регулюють окремі напрями діяльності

^ФормТТодання звіпгу: порівняльна характеристика та особ-ливості функціонування підприємства в різних економічних сис-темах (табл. 1).

Таблщя 1

РОЗРІЗНЯЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА В РІЗНИХ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМАХ

 

Розрізняльна ознака  Планова еко-номіка  Ринкова еко-номіка

Переважна форма власності                      

Статус підприємства                      

Основний метод регулювання                  

Мотивація діяльності                      

Організація управління                   

Ступінь державного втручання                 

Відповідальність за результати господарської та фінансової діяльності            

Завдання№ 2. Організаційно-правові та інтегральні форми підприємств

Tun заедання: бібліографічний огляд чинних законодавчих, нормативних документів, навчально-методичної, наукової та пе-

ливостей функцюнування різних видів та об'єднань шдприємств. Самостшна робота: на основі аналізу правових документів, сучасної економічної та періодичної літератури з проблем функ-ціонування підприємств охарактеризувати основні організаційно-правові форми господарювання підприємств; визначити особли-вості їх функціонування; з’ясувати об’єктивну о