Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
11.4. ТЕСТОВИЙ КОНТРОЛЬ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ : Економіка підприємства. Видання 2-ге, перероблене та доповнене : Бібліотека для студентів

11.4. ТЕСТОВИЙ КОНТРОЛЬ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 

магниевый скраб beletage

I. Ефективність — це:

а)         співвідношення результатів і сукупних витрат;

б)         співвідношення ефекту і витрат на його досягнення;

в)         досягнення високих результатів з найменшими витратами;

г всі відповіді правильні.

„,iiz===Sr™ ефе—ість вир°б-

а)         результатів до ресурсів;

б)         результатів до витрат;

в результатів до ресурсів (витрат);

3.         Заметодомрозрахункувиділяють ефективність виробнщтва:

а)         абсолютну, порівняльну;

б)         економічну соціальну;

в)         на рівні підприємства, на рівні галузі, на рівні народного

господарства;

г)         окремого підприємства в цілому, окремих видів ресурсів,

окремого виду продукції.

4.         За об'єктом оцінки виділяють ефективність виробнщтва:

а)         абсолютну, порівняльну;

б)         економічну соціальну;

в)         на рівні підприємства, на рівні галузі, на рівні народного

господарства;

332

г)         окремого підприємства в цілому, окремих видів ресурсів,

окремого виду продукції.5.  Найкращш результатів підприємство може досягти за

рахунок:

а)         оптимізації витрат на виробництво;

б)         мінімізації витрат на виробництво;

в)         всі відповіді правильні.

6.         Конкурентоспроможність — це:

а)         здатність впливати на ринкову ситуацію у власних цілях;

б)         здібність виробляти продукцію, що задовольняє вимогам

ринку при відносно низьких витратах виробництва;

в)         здібність виробляти нову продукцію з найменшими витратами;

г)         усе перелічене є правильним.

7.         Для оцінки фінансової діяльності визначають:

а)         продуктивність та ефективність праці;

б)         характер комерційних угод та їх ефективність;

в)         виробничу потужність та ступінь її використання;

г)         рентабельність діяльності та використання капіталу.

8.         Для оцінки комерційної діяльності необхідно оцінити:

а)         раціональність оргструктури;

б)         асортиментну політику;

в)         фінансовий стан та платоспроможність підприємства;

г)         стан матеріально-технічної бази.

9.         Суть метода різниць при оцінці конкурентоспроможності

полагаєу:

а)         визначенні переваг та недоліків підприємства за окремими

показниками, що порівнюються (об'єктами оцінки);

б)         визначенні місця підприємств конкурентів за кожним об'єк-

том оцінки шляхом ранжування досягнених значень показників;

в)         визначенні узагальнюючої кілкісної оцінки становища під-

приємства в конкурентній боротьбі при наявності кількох конку-

рентів за матричним методом;

г)         наочному відображення зон конкурентних переваг та недо-

ліків підприємства.

10.       Визначення узагальнюючої кілкісної оцінки становища під-

а)         методу різниць;

б)         методу еталону;

в)         методу балів;

г)         методу рангів.