11.3. ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ1.     Розкрийте сутність поняття „ефективність».


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 

Загрузка...

2.         Наведіть загальну методологію визначення ефективності

виробництва.

3.         За якими ознаками класифікують ефективність виробництва?

4.         Чи аналогічні поняття «ефективність виробництва», «ефек-тивність господарської діяльності»?

5.         Дайте визначення конкурентоспроможності.

6.         Наведіть критерії та напрямки оцінки конкурентоспромож-ності підприємства.

7.         Які методи оцінки конкурентоспроможності ви знаєте?