Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
11.2. Конкурентоспроможність підприємства : Економіка підприємства. Видання 2-ге, перероблене та доповнене : Бібліотека для студентів

11.2. Конкурентоспроможність підприємства


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 

Загрузка...

lf> здатність впливати на ринкову ситуацію у власних цілях^

здібність виробляти продукцію, що задовольняє вимо-ги ринку при відносно низьких витратах виробництва^

здібність виробляти нову продукцію з найменшими ви-тратами

 

^

узагальнююча оцінка конкурентних переваг підприєм-ства в питаннях:

формування ресурсного потенціалу;

ефективного функціонування;

задоволення попитуКритерії та напрямки оцінки конкурентоспроможності

 

Напрямки діяльності Критерії та напрямки оцінки

1. Виробнича

ДІЯЛЬНІСТЬ Обсяг виробництва продукції та ії асортимент

 

            Матеріально-технічне забезпечення

 

            Виробнича потужність підприємства та ступінь ії викорис-тання

 

            Стан матеріально-технічної бази

 

            Собівартість виробництва

 

            Організація виробничо-технологічного процесу

 

            Обсяг послуг

2. Фінансова

ДІЯЛЬНІСТЬ Обсяг та структура капіталу, його ціна

 

            Рентабельність діяльності та використання капіталу

 

            Фінансовий стан та платоспроможність підприємства

 

            Обсяг та склад оборотного капіталу та його використання

 

            Тривалість операційного циклу та його окремих елементів

 

            Структура та напрямки використання фінансових ресурсів підприємства

 

            Рівень та ритмічність виплати дивідендів

 

            Обсяг та склад інвестиційних вкладень

Закінчення табл.

 

Напрямки діяльності Критерії та напрямки оцінки

3. Кадрова робота     Забезпеченість робочою силою (укомплектованість штатів та їх відповідність потребам)

 

            Продуктивність та ефективність праці

 

            Рівень заробітної платні та соціальних виплат, йо» відпо-відність ринковому рівню

 

            Стабільність складу колективу (плинність кадрів та ії при-чини) та інше

4. Комерційна

ДІЯЛЬНІСТЬ Асортиментна політика

 

            Цінова політика

 

            Рекламна діяльність

 

            Організація господарських зв’язків, їх стабільність та ефе-ктивність

 

            Характер комерційних угод та їх ефективність

 

            Конкурентоспроможність реалізованої продукції (торгова марка, швидкість реалізації) та інше

5. Організаційна та управлшська діяльність          Система планування

 

            Оперативне управління

 

            Професійний рівень керівників та спеціалістів

 

            Раціональність оргструктури

 

            Інформаційне забезпечення, технологія управління та інше

Метод рангів

331

Метод різниць