Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
10.5. ЗАДАЧІ ДЛЯ РОЗВ’ЯЗАННЯ 10.5.1. Основні ФОРМУЛИ ДЛЯ РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧ : Економіка підприємства. Видання 2-ге, перероблене та доповнене : Бібліотека для студентів

10.5. ЗАДАЧІ ДЛЯ РОЗВ’ЯЗАННЯ 10.5.1. Основні ФОРМУЛИ ДЛЯ РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 

Загрузка...

 

Показник        Формула        Умовні позначення

1          2          3

Валовий прибу-ток  Пв = ВР - ПДВ --АЗ-Св       ВР — виручка від реалізації

продукції підприємства

ПДВ — податок на додану

вартість

A3 — акцизний збір

Св — виробнича собівартість

реалізованої продукції

Прибуток від операційної дія-льності        По = Пв + Доп.ін --АВ-Вз-Воп.ін   Доп.ін — інші операційні до-

ходи

АВ — адміністративні витра-

ти

Вз — витрати на збут

Воп.ін — інші операційні ви-

трати

Прибуток від звичайної діяль-ності до оподат-кування  Пзо = По + Дк + Дф + + Дін - Вф - Вк - Він           Дк — доход від участі в капі-

талі

Дф — інші фінансові доходи

Дін — інші доходи

Вф — фінансові витрати

Вк — втрати від участі в капі-

талі

Він — інші витрати

Прибуток від звичайної діяль-ності            Пз = Пзо - ПП            ПП — податок на прибуток від звичайної діяльності

Чистий прибуток      ЧП = Пз + НП --НЗ-ПНП     НП — надзвичайний прибу-

ток

НЗ — надзвичайний збиток

ПНП — податок на надзви-

чайний прибуток

Загальний рівень

рентабельності

підприємства „ Пз ,.. _ Р = —ХІОО або С

„ Пз

Р =      X100

ОФ + 03         С — загальна виробнича собі-

вартість

ОФ — сума вартості основ-

них виробничих фондів

03 — сума оборотних коштів

Закінчення табл.

 

Показник        Формула        Умовні позначення

1          2          3

Рентабельність ви-робничих фондів          Пз , лл

Р =      ХІОО

ОФ     

Рентабельність сукупних активів    „ Пз ,..

Р =      ХІОО

A         A — середня сума активів ба-лансу підприємства

Рентабельність власного (акціо-нерного) капіталу          „ чп , лл

Р =      X100

вк        ЧП — чистий прибут