9.6. ТЕМИ РЕФЕРАТІВ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 

Загрузка...

1.         Зміна критичного обсягу виробництва продукції під впли-вом окремих чинників.

2.         Графічні та аналітичні методи визначення критичного обся-гу реалізації продукції.

3.         Прогнозування собівартості нових виробів на етапі їх прое-ктування.

4.         Обґрунтування та вибір стратегії зниження поточних витрат на підприємствах України.

5.         Доцільність використання систем управління витратами на вітчизняних підприємствах з урахуванням зарубіжного досвіду.

6.         Обґрунтування доцільності використання певного методу прогнозування собівартості продукції.