Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
1.1. Підприємство, його основні ознаки та принципи фунщіонування : Економіка підприємства. Видання 2-ге, перероблене та доповнене : Бібліотека для студентів

1.1. Підприємство, його основні ознаки та принципи фунщіонування


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 

магниевый скраб beletage

"=>

п=>

п=>

Відокремлена спеціалізована одиниця, основою якої є професійно організований трудовий колектив, здатний за допомогою засобів виробництва, що маються в його розпорядженні, виготов-вити потрібну споживачам продукцію (виконувати роботи, надавати послуги) відповідного призначення та асортименту

Самостійний суб'єкт, створений відповідно до діючого законодавства, для виробництва продукції та надання послуг з метою задоволення суспільних потреб та отримання прибутку

Юридична особа, яка відповідає певним ознакам, що встановлені діючим законодавством країни, на території якої вона зареєстрованаВідповідно до Господарського Кодексу України Підприємство — самостійний суб'єкт господарювання, створений компе-тентним органом держаної влади або органом місцевого самоврядування, або іншими суб'єктами для задоволення суспільних та особистих потреб шляхом систематичного здійснення виробничої, науково-дослідної, торго-вельної іншої господарської діяльності в порядку, передбаченому чинним законодавством.

Підприємства можуть створюватись як для здійснення підприємництва, так і для некомерційної господарської діяльності.

Підприємство є юридичною особою, має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку із своїм найменуванням та іде-нтифікаційним кодом. Підприємство не має у своєму складі інших юридичних осіб.

J^

Підприємство являє собою виробничо-технологічну, організа-ційну та економічну єдність. Тому поняттю підприємство прита-манні економічні, юридичні та організаційні ознаки.

Проведення підприємницької діяльності,

тобто самостійна, ініціативна, систематична

діяльність з виробництва продукції,

виконання робіт, надання послуг та їх

реалізація з метою одержання прибутку

AПевна самостійність

у прийнятті

господарських

рішень

Ознаки підприємства

Володіння

правами

юридичної

особи

V         V

Порівняння доходів

і витрат, ведення

автономного

бухгалтерського обліку

та складання балансу

Єдність і цілісність

майнового комплексу,

як правило, із замкненою

технологічною

структуроюЕкономічна самостійність

Самоокупність,

рентабельність,

самофінансування

 

„S„p«MC„,

в умовах ринкуДотримання законів

та рішень законодавчої

та виконавчої бази

Матеріальна зацікавленість

та відповідальність

за результати діяльностімаркетингові дослідження

 

розроблення

виробничої

програми

підприємства

планування діяльності

матеріально-

технічне постачання

та пошук

постачальників

швестиціину діяльністьрозподіл

та використання

прибутку

здійснює

реалізацію продукци та пошук споживачів

 

вибір банківської

установи

для розрахункових,

кредитних та касових операцій

управлшня

персоналом

та організацію

стимулювання праці

зовніпшьоекономічну

діяльність

та використання

валютної виручки

ціноутворення

на продукцію,

роботи, послугиопераци з цінними

паперами та тимчасово

вільними грошовими

коштами

Напрями діяльності підприємстваЙЙЇЇ:

>=>

організація та регулювання процесу вироблення продукції у просторі та часіЙЯЇ:

>=>

реклама, організація збуту та постачання

 

Економічна діяльність

стратеіічне та поточне планування, облік

та звітність, ціноутворення,ресурсне

забезпечення, фінансова діяльність,

зовнішньоекономічна діяльність"z-Jfzz:

середовища

ринку збуту продукції, товарів, робіт,

послуг; ринку факторів виробництва;

інструментів державного регулювання

бізнесу; конкурентів'=ЇГ

^>

науково-технічні розробки, технологічна

та конструкторська підготовка

виробництва, впровадження НТП,

формування інвестиційної політикиПісля-продажний

пусконалагоджувальні роботи,

гарантійне обслутовування,

ремонт тощо

 

кадрова політика підприємства, системи

управління персоналом, ефективність

використання трудового потенціалу,

системи оплати праці, мотивація трудової

діяльності, політика оплати праці тощо