9.3. ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 

Загрузка...

1.         Визначте економічну сутність поточних витрат підприємс-тва, їх склад.

2.         Розкрийте економічну сутність собівартості продукції як економічної категорії та показника, який характеризує ефектив-ність роботи підприємства.

3.         Визначте, які витрати входять до собівартості продукції.

4.         Зробіть порівняння визначення поняття «собівартість» як економічної категорії та з точки зору бухгалтерського обліку.

5.         За якими ознаками класифікують витрати, які входять до собівартості продукції?

6.         У чому полягає різниця між економічними та бухгалтерсь-кими витратами?

7.         Розкрийте особливості та відмінні риси постійних та змін-них витрат.

 

8.         Наведіть алгоритм визначення критичного обсягу вироб-ництва продукції.

9.         Охарактеризуйте методи визначення собівартості про-дукції.

10. Як здійснюється калькуляція собівартості продукції?