Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
8.5.2. ПРИКЛАДИ РОЗВ’ЯЗАННЯ ТИПОВИХ ЗАДАЧ : Економіка підприємства. Видання 2-ге, перероблене та доповнене : Бібліотека для студентів

8.5.2. ПРИКЛАДИ РОЗВ’ЯЗАННЯ ТИПОВИХ ЗАДАЧ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 

Загрузка...

Задача8.1

На дільниці зайнято дев'ять робітників, які працюють у нор-мальних умовах. Троє з них мають V розряд, двоє — IV, троє — III і один — I розряд. Розрахувати середній тарифний коефіцієнт робітників дільниці та середню тарифну ставку (під час розраху-нків використовувати дані табл. 8.1).

Розв'язання

1.         Середній тарифний коефіцієнт можна обчислити як серед-

ньозважену величину з числа робітників та їх тарифних коефіці-

єнтів:

ІЧ/хК/

7=1

Keep -—т       ,

7=1

де Ч/ — чисельність працівниківу'-го розряду; К/ — тарифний коефіцієнту'-го розряду. Тоді:

3x1,8 + 2x1,6 + 3x1,44 + 1x1,2

Keep —          —1,569

9

2.         Середню тарифну ставку можна знайти як добуток годинної

тарифної ставки першого розряду (Cpl) і середнього тарифного

(Keep) коефіцієнта:

Ср.сер — СрІхКсер

Тоді:

Ср.сер = 1,2x1,569 = 1,88 грн/год.

Задача 8.2

Установити розцінок на виготовлення металовиробу, якщо ві-домі такі дані (таблиця 8.2). Під час розрахунків використовувати данітаблиці 8.1.

Таблиця 8.2

ВИХІДНІДАНІДЛЯ РОЗРАХУНКІВ

 

Операція        Розряд            Норма часу, хв

Ливарна         IV        5

Токарна          V         2,5

Шліфувальна  VI        2,0

Зварювальна III        1,7

Розв'язання

1.         Відрядна розцінка за виготовлення одного виробу розрахо-

вується за формулою:

Рг' = НчхСг,

де Нч — норма часу на виготовлення одного виробу і-го виду; Сг — годинна тарифна ставка за розрядом робітника.

2.         У даному випадку розцінок на виготовлення одного метало-

виробу можна знайти, просумувавши добутки годинної тарифної

ставки робітника відповідного розряду та норми часу на кожну

операцію в годинах:

Рг' = 1,6x0,083 + 1,8x0,042 + 2,06x0,033 + 1,44x0,028 = 0,317 грн.

Задача 8.3

Визначить відрядну заробітну плату шліфувальника, якщо за нормо