Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
8.3. ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ : Економіка підприємства. Видання 2-ге, перероблене та доповнене : Бібліотека для студентів

8.3. ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 

магниевый скраб beletage

1.         Які питання з оплати праці регулюються державою згідно з законодавством України?

2.         Які функції має виконувати заробітна платня в ринковій економіці?

3.         Розкрийте зміст основної заробітної платні та дайте харак-теристику її складових.

4.         Дайте визначення додаткової заробітної платні та елемен-тів, що входять до її складу.

5.         Які компенсаційні та інші заохочувальні виплати входять до заробітної платні?

6.         Що лежить в основі організації оплати праці на підприємстві?

7.         Дайте визначення тарифної системи організації оплати праці.

8.         Охарактеризуйте основні складові тарифної системи оплати праці.

9.         Які форми та системи організації заробітної платні застосо-вуються на підприємстві?

 

10.       Розкрийте сутність відрядної форми оплати праці та особ-ливості її використання.

11.       Які системи оплати праці включає відрядна форма?

12.       Що собою являє погодинна форма оплати праці?

13.       Визначте сферу та умови застосування погодинної форми оплати праці.

14.       Які системи оплати праці включає погодинна форма?

15.       Розкрийте сутність контрактної системи оплати праці.

16.       Зробіть порівняння погодинної та відрядної форм оплати праці, визначте їх переваги та недоліки.

17.       Що собою являє безтарифна система оплата праці?

18.       Дайте визначення системи додаткового стимулювання пер-соналу підприємства та охарактеризуйте інструменти заохочення, які входять до її складу.

19.       Що являє собою система преміювання на підприємстві?

20.       Яку роль в системі стимулювання виконують доплати та надбавки?

21.       Визначте призначення та сферу застосування доплат та на-дбавок.

22.       Визначте умови та перспективи впровадження в підприємс-твах системи участі робітників у прибутках.

23.       Розкрийте особливості нарахування премій.

24.       Дайте визначення поняття «фонд оплати праці».

25.       Перелічіть вихідні передумови та визначте порядок плану-вання коштів на оплату праці.

26.       Які наслідки мають місце, якщо рівень оплати праці на пі-дприємстві нижчий за середній рівень по народному господарст-ву в цілому?