Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
6.5.2. ПРИКЛАДИ РОЗВ’ЯЗАННЯ ТИПОВИХ ЗАДАЧ : Економіка підприємства. Видання 2-ге, перероблене та доповнене : Бібліотека для студентів

6.5.2. ПРИКЛАДИ РОЗВ’ЯЗАННЯ ТИПОВИХ ЗАДАЧ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 

Загрузка...

Задача 6.1

Визначити ефективність використання оборотних коштів, як-що відомо, що залишки оборотних коштів на промисловому під-приємстві склали на:

1.01. — 200 тис. грн;

1.04. — 250 тис. грн;

1.07. — 230 тис. грн;

1.10. — 160 тис. грн;

31.12. — 180 тис.грн.

Обсяг випуску продукції за звітний період 1900 тис. грн.

Розв'язання

1.         Середня сума оборотних коштів розраховується за форму-

лою середньої хронологічної:

^ 0,5x200 + 250 + 230 + 160 + 0,5x180

Ос =    = 207,5 тис. грн.

5-1

2.         Коефіцієнт оборотності визначається за формулою

РП

Коб = —, Ос

де РП — реалізована за рік продукція;

Ос — середньорічний залишок оборотних коштів.

тг г 1900         _

Коо =  = 9,16 оо.

207,5

3.         Період оборотності розраховується за формулою:

_ 360

Too = 

Коб

Тоді:

_, _ 360

Too =  = 39,3 дн.

9,16

Задача 6.2

Чиста вага деталі, виготовленої зі сталі 100 кг, норма витрати сталі 115 кг, випускається 5000 виробів у рік. Постачання сталі здійснюються один раз у квартал. Транспортний запас — три дні.

Визначте розмір виробничого запасу і коефіцієнт використан-ня сталі.

Розв'язання

1.         Загальний норматив оборотних коштів у виробничих запа-

сах складається з поточного, страхового та транспортного запасу:

Нв.з = Зпот + Зстр + Зтр ,

де Зпот, Зстр, Зтр — поточний, страховий, транспортний запас.

2.         Поточний запас визначається за формулою:

Зпот = ДхТпост,

де Д — денна потреба у визначеному виді матеріальних ресурсів;

Тпост— період постачання даного матеріального ресурсу в днях.

Визначимо денну потребу в матеріалі:

w 115x5000

Д =      = 1597 кг = 1,597 т

360

Тоді величина поточного запасу складе:

Зпот = 1,597x90 = 143,73 т

3.         Розмір страхового запасу визначимо як 50 % поточного за-

пасу:

Зстр = 0,5x143,73 = 71,865 т<