ЗМІСТ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 

Загрузка...

Розділ 1. ЕКОНОМІЧНІ ОСНОВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ

ПІДПРИЄМСТВА В СИСТЕМІ РИНКОВИХ ВІДНОСИН         5

Тема 1. Пі..п..иємство як с.б’єкт та об’єкт ..инкових ві..но-

Тема 2 Економічне обґрунтування виробничої програми пі-

дприємства    24

Розділ 2. РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДПРИЄМСТВА        67

Тема 3. Основні фонди підприємства та підвищення ефекти-

вності їх використання        67

Тема 4. Нематеріальні ресурси та активи підприємства              115

Тема 5. Інвестиції на підприємстві: формування, викорис-

тання, ефективність              122

Тема 6. Оборотні кошти підприємства                  142

Тема 7. Персонал підприємства                 174

Тема 8. Оплата праці на підприємстві                   219

Розділ 3. РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ

ВИРОБНИЦТВА       263

Тема 9. Витрати виробництва та собівартість продукції ....263

Тема 10. Доход, прибуток та рентабельність підприємства. . . 305

Тема 11. Ефективність та конкурентоспроможність підпри-

ємства            328

Завдання для самостійної роботи студентів          335