Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
5.3. Оцінка економічної ефективності інвестицій та інвестиційних проектів : Економіка підприємства. Видання 2-ге, перероблене та доповнене : Бібліотека для студентів

5.3. Оцінка економічної ефективності інвестицій та інвестиційних проектів


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 

Загрузка...

Показники оцінки ефективності інвестиційного проектуЧистий

приведений

доход

ЧПД = ЧГП - ІС,

де ЧПД — сума чистого приведеного доходу

за інвестиційним проектом;

ЧГП — сума чистого грошового потоку;

ІС — сума інвестованих коштів для здійс-

нення проекту.

Інвестиційний проект вважається ефектив-

ним і доцільним, якщо показник ЧПД > 1Індекс

ttttS

ІД = ЧГП : ІС,

де ІД — індекс доходності за інвестиційним

проектом.

До реалізації може бути взятий проект, коли

ІД> 1

 

-SE-

CO = ІС : ЧГПП,

де CO — період окупності вкладених коштів

за інвестиційним проектом:

ЧГПП середня сума грошового проекту в

теперішній вартості в періоді (за коротко-

строкових вкладень цей період береться як

один місяць, а за довгостроковий — як один

рік).іохоіності

 

ВПД

-1,

/гп v іс

де ВНД — внутрішня норма доходності за

інвестиційним проектом;

п — число періодів дисконтування.5.3. ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

1.         Наведіть сутнісну характеристику інвестицій.

2.         За якими ознаками класифікують інвестиції? Охарактери-зуйте їх основні види.

3.         Наведіть визначення структури інвестицій та охарактери-зуйте її основні види.

4.         Охарактеризуйте методи визначення необхідного обсягу та джерел фінансування капітальних вкладень на підприємстві.

5.         Як визначається ефективність виробничих інвестицій в умовах ринкових відносин?

6.         3 якою метою застосовують ставку дисконту (капіталізації)?

7.         Які чинники впливають на підвищення ефективності вико-ристання інвестицій?

8.         Охарактеризуйте методи визначення необхідного обсягу та джерел фінансування капітальних вкладень на підприємстві.

9.         Як визначається ефективність виробничих інвестицій в умовах ринкових відносин?

 

10.       3 якою метою застосовують ставку дисконту (капіталі-зації)?

11.       Які чинники впливають на підвищення ефективності вико-ристання інвестицій?