Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
5.2. Обчислення обсягу капіталовкладень : Економіка підприємства. Видання 2-ге, перероблене та доповнене : Бібліотека для студентів

5.2. Обчислення обсягу капіталовкладень


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 

Загрузка...

Масштабність і складність розрахунків капіталовкладень за-лежать від можливих варіантів конкретної ситуації на ринку та підприємстві:Ситуація 1

Попит ринку задовольняється повністю про-понованою для продажу продукцією за її кіль-кісними та якісними характеристиками. Тен-денцій до зростання попиту не очікується: тому це не потребує збільшення обсягу, вироб-ництва на даному підприємстві.Ситуація 2

Попит на ринку не задовольняється пропози-цією продукції. Є тенденції до зростання по-питу на дану продукцію, тому керівництво та трудовий колектив заінтересовані у відповід-ному збільшенні обсягу її виробництва шля-хом введення в дію додаткових виробничих потужностей з метою одержання бажаного приросту прибутку.Ситуація 3

>*>

Попит на ринку на даний вид продукції має тенденцію до спаду Продукція за своїми техніко-експлуатаційними показниками втра-тила конкурентоспроможність. За цієї умови підприємство мусить або модернізувати її, або ж терміново організовувати виробницт-во нової продукції, здатної конкурувати на ринку