3.6. ТЕМИ РЕФЕРАТІВ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 

Загрузка...

1.         Сучасні проблеми амортизаційної політики держави і підп-риємств різних форм власності.

2.         Необхідність і значення періодичної переоцінки та індекса-ції основних фондів.

3.         Видова структура основних фондів, чинники та тенденції її динаміки на виробничих підприємствах.

4.         Тенденції розширеного відтворення основних фондів на пі-дприємствах України.

5.         Напрями інтенсифікації відтворення та шляхи кращого ви-користання основних фондів підприємства за нормальних умов господарювання.

6.         Зарубіжний досвід обґрунтування методу амортизаційних відрахувань.