Warning: session_start() [function.session-start]: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_b1300f8e63501ed5fe1ba419a0f7bf8d, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
3.3 Знос та амортизації основних фондів : Економіка підприємства. Видання 2-ге, перероблене та доповнене : Бібліотека для студентів

3.3 Знос та амортизації основних фондів


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 

Загрузка...

ЗНОС ОСНОВНИХ ФОНДІВФізичний знос — втрата основни-ми фондами технічних властивос-тей та характеристик в результаті експлуатації, атмосферних впливів, умов збереження

Моральний знос - знецінення вартості основних фондів до на-стання повного фізичного спрацю-вання під впливом науково-технічного прогресу— за даними обстеження технічного стану (обчис-ленням відносної величи-ни економічного спрацю-вання, тобто відношення їх вартості, перенесеної на вартість готової про-дукції до загальної балан-сової вартості на кінець року)

— знос першого роду:

»„ (ФП-ФВ)„1ПП фп

де Фп — первісна вартість ос-новних фондів; Фв — відновна вартість основних фондів.3

за строком експлуата-

щі:

т

К

де Тф — актичний термін

служби, років; Тн —

нормативний            термін

служби, років.

знос другого роду:

м =Ф

-ФХ

Пс хТс

ПХТ

де Фдс, Фпн — відповідно пер-вісна вартість старого та нового обладнання; Пс, Пн — річна продуктивність старого та но-вого обладнання; Тс, Тн —тер-мін служби старого та нового обладнання.Відшкодування зносу основних фондів здійснюється шляхом амортизації.

Амортизація — процес перенесення вартості основних фондів на вартість

готової продукції з метою нагромадження коштів для повного їх

відновлення.

Грошовим виразом розміру амортизації є амортизаційні відрахування.

Норма амортизації відношення річної суми амортизації до вартості основних фондів, виражене у відсотках. Норма амортизації показує, яку частку своєї вартості щорічно переносять засоби праці на створювану ними продукцію.

Метод залишку, що знижується

Виробничий

методПрискорений метод залишку, що знижується

Податковий метод

зменшення остаточної

вартостіПрямолінійни