Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
3.1. Поняття та склад основних фондів підприємства : Економіка підприємства. Видання 2-ге, перероблене та доповнене : Бібліотека для студентів

3.1. Поняття та склад основних фондів підприємства


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 

магниевый скраб beletage

Засоби виробництваЗасоби праці

п

Предмети праці

 

Виробничі фонди

Основні фонди

Оборотні фондиОсновні фонди — засоби праці, які використовуються в процесі виро-бництва тривалий час (впродовж періоду, який перевищує 365 кален-дарних днів від дати їх введення до експлуатації), зберігаючи при цьо-му свою натурально-речовинну форму, а їхня вартість переноситься на виготовлений продукт поступово по мірі використання.

Розрізняльні особливості основних та оборотних фондів підприємства

 

Основні фонди          Особливості  Оборотні фонди

Тривалий час            Тривалість функціонування Участь тільки в одному виробничому процесі

Частково        Ступінь використання у виробничому процесі    Повністю

Поступово     Перенесення вартості на вар-тість виробленої продукції            Повністю

Зберігають     Зміна натурально-речовинної форми        Змінюють

Структура основних фондів підприємства

Основні фондиI

IОсновні виробничі фонди

Основні фонди невиробничого призначенняI

1Активна частина

Пасивна частинаI

—        Iробочі машини та механізми;

—        транспортні засо-би;

—        силові машини та устаткування;

—        виробничий інве-нтар та інструмент

 

—        виробничі спо-руди, будівлі;

—        передавальні пристрої;

—        господарський інвентар

 

житлові будинки; - культурно-побутові об'єкти;

 

комунальні споруди; - будинки медичного призначення; — багаторічні наса-дженняКласифікація основних фондів

 

Ознака класифікації   Види основних фондів         Призначення та стисла характеристика

Участь у вироб-ничому процесі     виробничі      обслуговують господарську діяль-ність підприємства та створюють умови для її успішного здійснення

 

            невиробничі  призначені забезпечити вирішення соціальних завдань

Ступінь участі у

виробничому

процесі           активна частина       основні фонди, які використовують-ся для безпосереднього впливу на предмети праці (машини, обладнан-ня, інструмент, вимірювальні прилади)

 

            пасивна частина       забезпечують функціонування та здій-снення процесу виробництва (будів-лі, споруди, інвентар)

Продовження табл.

 

Ознака класифікації   Види основних фондів         Призначення та стисла характеристика

Залежно від прав власності власні

 

            орендовані    

За цільовим при-значенням            будівлі будівельно-архітектурні об'єкти ви-робничого призначення

 

            споруди          інженерно-будівельні об'єкти, що ви-конують технічні функції не пов'яза-ні зі зміною предметів праці

 

            передавальні пристрої         об'єкти, призначені для вироблення, трансформування, передачі енергії

 

            машини та устат-кування    безпосередньо беруть участь у тех-нологічному процесі, впиваючи на предмети праці

 

            транспортні засо-би перемішують людей та вантажі в межах та поза межами підприємства

 

            інвентар        

 

            інструменти  

 

            інші    

Залежно від дже-рел фінансуван-ня          внесені до статутного фонду підприємства його заснов-никами

 

            придбані протягом діяльності підприємства за рахунок власних коштів

 

            придбані за рахунок довгострокових кредитів банків

 

            безкоштовно отримані