Розділ2 РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДПРИЄМСТВА


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 

Загрузка...

ТЕМА 3. ОСНОВНІ ФОНДИ ПІДПРИЄМСТВА ТА ПІД-ВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ IX ВИКОРИСТАННЯ

3.1. ПИТАННЯ ДЛЯ ТЕОРЕТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ

3.1.      Поняття та склад основних фондів підприєм-ства.

3.2.      Форми обліку та методи оцінки основних фондів підприємства.

3.3.      Знос та амортизації основних фондів.

3.4.      Відтворення основних фондів.

3.5.      Показники використання основних фондів.

3.6.      Виробнича потужність підприємства та методи їївизначення.

3.7.      Шляхи підвищення ефективності використання основних фондів та виробничих потужностей підпри-ємств у сучасних умовах.

Рекомендована література для вивчення теми: [2], [4, с. 150—166], [6, с. 128—152], [8, с. 119—134], [9, с. 100—126], [16], [18, с. 93—100], [19, с. 11—46], [20, с. 65—80], [29, с. 79—97], [30, с. 218—233].

Мінілексікон: засоби виробництва, виробничі фонди, основні фонди, грошова (вартісна) оцінка основних фондів, види вартості основних фондів, знос основних фондів, амортизація, методи амортизації, відтворення основних фондів, показники стану та руху основних фондів, показники використання основних фондів, по-казники відтворення основних фондів, виробнича по-тужність підприємства.

3.2. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ТЕМИ