Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
2.5.2. ПРИКЛАДИ РОЗВ’ЯЗАННЯ ТИПОВИХ ЗАДАЧ : Економіка підприємства. Видання 2-ге, перероблене та доповнене : Бібліотека для студентів

2.5.2. ПРИКЛАДИ РОЗВ’ЯЗАННЯ ТИПОВИХ ЗАДАЧ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 

Загрузка...

Задача2.1

За даними таблиці 2.1 (дані в тис. грн) обчислити обсяг товар-ної, валової та реалізованої продукції підприємства, валовий та внутрізаводський обороти, коефіцієнти товарності та внутріш-ньовиробничого комбінування.

Залишки готової продукції на складі підприємства: на початок року — 800 тис. грн, на кінець року — 245 тис. грн.

Таблиця2.1

ВИХІДНІДАНІДЛЯ РОЗРАХУНКІВ

 

Цех-

виготовлювач

продукції        Цех-споживач продукції                  Залишок

незавершеного

виробництва

 

                                                                                              

                       

Ливарний      —        100      800      —        50        60        1010    50        80        90

Ковальський  —        —        250      —        —        5          255      20        10        12

Механічний   —        —        —        3500    40        60        3600    80        300      170

Складальний —        —        —        —        —        —        —        5900    580      490

Ремонтно-механічний         60        50        80        45        —        30        265      60        15        12

Інструмента-льний   60        180      260      60        35        —        595      95        70        75

Розв'язання

1.         Товарна продукція характеризує обсяг готової продукції, на-

півфабрикатів, призначених для реалізації на сторону, а також ро-

біт і послуг промислового характеру, що виконані для інших підп-

риємств. Обсяг товарної продукції визначається за формулою:

ТП = ±МХЩХР,

де Ni — випуск продукції /'-го виду в натуральних одиницях;

Ці — оптова ціна підприємства одиниці виробу і-го виду;

Р — вартість робіт і послуг на сторону;

п — кількість видів продукції, що виготовляється на підпри-ємстві.

Тоді:

ТП + 50 + 20 +80 + 5900 + 60 +95 = 6205 тис. грн.

2.         Обсяг валової пр