В. А. СІДУН, Ю. В. ПОНОМАРЬОВА - Економіка підприємства. Видання 2-ге, перероблене та доповнене

Переглядів: 19184Схожі книги:

В. А. СІДУН, Ю. В. ПОНОМАРЬОВА - Економіка підприємства. Видання 2-ге, перероблене та доповнене

Барковський В.В., Барковська Н.В. - Вища математика для економістів

Б.В. Єгоров О.І. Шаповаленко А.В. Макаринська - Технологія виробництва преміксів

Семененка В. М. та Коваленка Д. І. - Економічна теорія політекономія. Навчальний посібник

М. В. Мальчик, С. І. Галашко, А. І. Пелех - Фінансова статистика. Навчальний посібник