Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
7.2. Війна – крайній прояв соціальної небезпеки : Безпека життєдіяльності людини та суспільства : Бібліотека для студентів

7.2. Війна – крайній прояв соціальної небезпеки


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 

магниевый скраб beletage

Це крайня форма загострення суспільних відносин – суспіль-них, економічних, політичних, міжетнічних, релігійних, міждер-жавних. Це вкрай гостра форма рішення протиріч між державами, групами людей з застосуванням сучасних засобів ураження, а також міжнаціональні кризи, які супроводжуються насильством, велико-масштабними руйнаціями, загибеллю людей, компонентів природи, техніки. Війна – це продовження політики, тільки іншими, насиль-ницькими методами. Історія війн свідчить про неухильне зростання ролі економічного та людського фактора. До Х1Х ст. війни мали від-носно вузьку економічну базу і їх вели порівняно нечисленні про-фесійні армії.

З другої половини Х1Х і особливо в ХХ ст.ст. війни потребують все більшого напруження економіки держав, що воюють і втягу-Безпека життєдіяльності людини та суспільства

ють у свій вир багатомільйонні маси людей. В першій світовій війні приймали участь більше 70 млн. людей, в другій – більше 120 млн. Втрати людей тільки в європейських країнах склали: в ХV11 ст. – 3,3 млн, у ХV111 ст. – 5,4 млн, в Х1Х та початку ХХ ст., до першої світової – майже 6 млн. Перша світова забрала більше 9 млн люд-ських життів, друга – більше 50 млн загиблих.

Екологічна шкода, нанесена всіма війнами, прийняла вже світо-ві масштаби. Значної шкоди завдала Друга світова війна, коли вна-слідок руйнації у 1944 р. дамб у Голландії було затоплено понад 200 тис. га земельних угіддь, що стало великою бідою для населення приморських понизовин. В цей же період масове вирубування лісів у Польщі, в Україні (так звані протипартизанські заходи) дотепер позначаються на екологічній рівновазі у цих країнах. Не випадково з’явився термін “луна війни”.

Людство досягло такого технічного рівня, коли регулювання де-яких глобальних процесів у природі стало реальністю. Крім впливів на погоду і використання її у якості екологічної зброї, цілком мож-ливо в цих же цілях штучно створювати руйнівні урагани і бурі, а в прибережних районах – цунамі, викликати землетруси, сніжні лавини і зсуви, змінювати плин рік, активізувати вулканічну діяль-ність, впливати на верхні шари атмосфери та іоносфери (порушення озонового екрана), що може призвести до екологічної катастрофи не тільки регіонального, але і глобального масштабу.

Для позначення пагубного впливу війни на навколишнє серед-овище в науковій літературі використовуються різноманітні терміни: “екоцид” – екологічне вбивсттво, “террацид” – вбивство Землі, “біоцид” (знищення всього живого). Терміни “екологічна війна”, “геофізична ві-йна”, “погодна війна” вказують на негатині погодно-кліматичні зміни. Термін “екологічна війна” найбільш точно відбиває суть цього явища.

Ще більш повне уявлення про війну, як чинника, згубного для біосфери, дає розгляд глобальних екологічних наслідків ядерної ві-йни. Так, результатами великомасштабного застосування ядерної зброї можуть стати масові радіаційні та інші види поразки біоти (від гр.. біота – еволюційно сформована сукупність рослин і тварин, об’єднаних загальною областю поширення) – складової екосистеми, руйнація озонового шару Землі, зміни клімату, а також радіаційних і екологічних властивостей тропосфери, порушення стабільного стану іоно- і магнітосфери. До цього необхідно додати значне за-бруднення атмосфери аерозольними частинками і газоподібними

Розділ 7. Соціально-політичні небезпеки

домішками, що виникнуть в результаті вибухів, пожеж в лісах, вог-ненних штормів у містах і руйнацій нафтопромислів.

Передбачається, що тільки в місцях добування і на складах згорить до 2,5 млрд т органічного палива (нафти і газу), площа лісових пожеж складе не менше 106 млн кв. км, а загальна кількість часток диму і пилю-ки досягне більше мільярда тон. Дрібнодисперсний пил і дими можуть викликати різке збільшення оптичної щільності атмосфери. Це призведе до значного зниження температури, яка знизиться у Північній півкулі до мінус 23°С. Встановиться “ядерна ніч”, “ядерна зима” і “ядерне літо”.

До непередбачених екологічних наслідків може призвести та-кож використання бактеріологічної (біологічної) і хімічної зброї. На жаль, уже відзначені випадки застосування хвороботворних мікро-організмів проти людей, домашньої худоби і сільськогосподарських культур в Індокитаї, на Кубі.

Загрозу природі уявляють не тільки самі бойові дії, але і підго-товка до них (навчання, бойові стрільби і просто відчуженість вели-ких територій під військові об’єкти і їхню інфраструктуру).

У 1996 р. у місті Анталія (Туреччина) на третьому засіданні Ви-щої національної ради по захисту навколишнього середовища, на Стамбульській нараді міністрів із питань навколишнього середови-ща шости країн Чорноморського басейну, в тому числі України, об-говорювалися проблеми його екологічного стану. Великомасштабні забруднення, що не припиняються, відходами промислового вироб-ництва, перевезення великої кількості нафти, аварії супертанкерів із нафтопродуктами на борту сприяли великому забрудненню цього моря. Якщо в 1965 р. в Чорному морі нараховували 25 промисло-вих видів риб, то зараз залишилося лише п’ять. В період із 1980 по 1994 роки кількість добутої риби зменшилася наполовину і біля 100 видів морських тварин опинилися на грані зникнення. Ці приклади свідчать про загрозу виникнення екологічної катастрофи, що може мати глобальні незворотні наслідки і стати реалією нашого життя.

Питання

Що таке війна, її причини?

Які небезпеки характерні для повоєнного часу?

Які можуть бути наслідки ядерної війни?

Як позначилися воєнні приготування на стані Чорного моря? 5 . Які проблеми можуть виникнути при знищенні зброї масово-го ураження?

Безпека життєдіяльності людини та суспільства