Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
6.7.6.1. Правила безпеки при роботі з комп’ютером : Безпека життєдіяльності людини та суспільства : Бібліотека для студентів

6.7.6.1. Правила безпеки при роботі з комп’ютером


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 

Загрузка...

Заходи щодо усунення небезпеки поразки електричним струмом зводяться до правильного розміщення устаткування та електричних кабелів. Інші заходи щодо забезпечення електробезпеки, збігаються з загальними заходами пожежо- та електробезпеки.

В якості профілактичних заходів для забезпечення пожежної безпеки слід використовувати скриту електромережу, надійні роз-етки з пожежобезпечних матеріалів, силові мережі живлення устат-кування виконувати кабелями, розрахованими на підключення в 3–5 разів більшого навантаження, включати й виключати живлення обладнання за допомогою штатних вимикачів. Треба регулярно ро-бити очистку внутрішніх частин комп’ютерів, іншого устаткування від пилу, розташовувати комп’ютери на окремих неспалюваних сто-лах. Для запобігання іскріння необхідно рідше встромляти і вийма-ти штепсельні вилки з розеток.

Екран дисплея повинен бути розташованим перпендикулярно до напрямку погляду. Якщо він розташований під кутом, то стає причиною сутулості. Відстань від дисплея до очей повинна трохи перевищувати звичну відстань між книгою та очима. Перед екраном монітора, особливо старих типів, повинен бути спеціальний захис-ний екран. При його відсутності треба сидіти на відстані витягну-тої руки від монітора. Ще одним моментом, який стосується зору, є необхідність створення неоднорідного поля зору. Для цього можна розвісити на поверхнях (стінах) плакати та картини, виконані у спо-кійних тонах. Наприклад, пейзажі.

Важливою є форма спинки крісла, яка повинна повторювати форму спини. Висота крісла повинна бути такою, щоб користувач не почував тиску на куприк або стегна. Крісло бажано обладнати бильцями. Його потрібно встановити так, щоб не треба було тягтися до клавіатури. Періодично користувачу необхідно рухатися, вчасно змінювати положення тіла і робити перерви у роботі.

При напруженій роботі за комп’ютером щогодини необхідно ро-бити перерву на 15 хвилин через кожну годину і треба займатися

Розділ 6. Людина в оточуючому середовищі

іншою справою. Декілька разів на годину бажано виконувати серію легких вправ для розслаблення.

Наслідками регулярної роботи з комп’ютером без застосування захисних засобів можуть бути: захворювання органів зору (60% ко-ристувачів); хвороби серцево-судинної системи (20%); захворюван-ня шлунково-кишкового тракту (10%); шкірні захворювання (5%); різноманітні пухлини.

Режим праці та відпочинку при роботі з персональною електронно-обчислювальною машиною (ПЕОМ) залежить від ка-тегорії трудової діяльності. Всі роботи з ПЕОМ ділять на три ка-тегорії. Перша – епізодичне зчитування і робота з інформацією не більше 2-х годин за 8-годинну робочу зміну. Друга – зчитування ін-формації або творча робота не більше 4-х годин за восьми годинну зміну. Третя – зчитування інформації або творча робота тривалістю більше 4-х годин за зміну.

Якщо у приміщенні експлуатується більше одного комп’ютера, то треба врахувати, що на користувача одного комп’ютера можуть впливати випромінювання від інших, в першу чергу бокових, а та-кож і задньої стінки сусіднього дисплея. Тому необхіден захист спе-ціальними фільтрами і щоб користувач розміщався від бічних і за-дніх стінок інших дисплеїв на відстані не ближче одного метра.

Отже, щоб запобігти негативним впливам необхідно знати й небезпечні сторони самого комп'ютера і правила безпечної роботи, знати засоби запобігання небезпек. Вони пов’язані перед усім із за-гально відомими небезпечними факторами – поразками електрич-ним струмом, пожежонебезпечністю.

Негативні фактори впливу на здоров’я. Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) роботу з персональним комп’ютером від-несла до небезпечних, бо їй притаманний фактор постійно діючого стреса. З-за цього небезпеці піддаються всі життєво важливі органи людини, з’являється ризик виникнення серйозних хвороб.

Електромагнітні поля біля комп’ютера (особливо низькочастот-ні) негативно впливають на людину і в першу чергу на її центральну нервову систему, викликаючи головний біль, запаморочення, нудо-ту, депресію, безсоння, відсутність апетиту, виникнення синдрому стресу. Причому нервова система реагує навіть на короткі за трива-лістю впливи слабких полів: змінюється гормональний стан орга-нізму, порушуються біоструми мозку. Це призводить до погіршення

Безпека життєдіяльності людини та суспільства

зору, ускладненню серцево-судинних захворювань, зниженню іму-нітету, виникають негативні впливи на плин вагітності.

Характерною рисою професії оператора ПК є статичний режим роботи: великий обсяг праці треба виконувати в сидячому положен-ні. При цьому більшість груп м’язів постійно напружені, що призво-дить до швидкої стомлюваності, сприяє розвитку фахових патоло-гічних вигинів хребта: грудному гіперкифозу, сплощенню шийного лордозу і формуванню сколіозів. Неправильне розташування дис-плеїв по висоті – занадто низьке або високе, під неправильним ку-том – є головною причиною появи сутулості. Занадто високе розта-шування дисплея призводить до тривалої напруги шийного відділу хребта, що, зрештою, може призвести до розвитку остеохондрозу. Ненормальний стан хребта може стати причиною захворювання всього організму.

Основні «комп’ютерні» хвороби. Нерухома напружена поза опе-ратора призводить до втоми і виникнення болю в хребті, шиї, плечо-вих суглобах. Інтенсивна робота з клавіатурою викликає болючі від-чуття в ліктьових суглобах, передпліччях, зап’ястях і пальцях рук.

У деяких операторів персонального комп’ютера (ПК) розвива-ється м’язова слабкість, відбувається зміна форми хребта (синдром тривалого статичного навантаження – СТСН), що може призвес-ти до непрацездатності. Постійні користувачі ПК найчастіше під-даються психічним стресам, хворобам серцево-судинної системи і верхніх дихальних шляхів. Значному навантаженню піддається зо-ровий апарат.

При тривалій та інтенсивній роботі за комп'ютером з'являється синдром комп’ютерного стресу (СКС), який проявляється головною біллю, запаленням очей, алергією, дратівливістю, млявістю і депре-сією, погіршенням зосередженості і працездатності.

Причинами різноманітних симптомів СКС є 5 основних чинни-ків: неправильна робота очей і поза тіла, носіння невідповідних оку-лярів або контактних лінз, неправильна організація робочого місця, розподілення фізичних, розумових, візуальних навантажень, низь-кий рівень візуальної підготовленості для роботи з комп’ютером. Особливо це характерно для дітей, молодших школярів.

Існує медико-соціальна проблема – комп’ютер і здоров’я дітей. Тепер в світі існує потужна індустрія виробництва комп’ютерних ігор. Діти з великим задоволенням віддають цим гарним і захоплю-ючим, а часто і агресивним іграшкам свій вільний час. Діти в значно

Розділ 6. Людина в оточуючому середовищі

меншому ступені, чим дорослі, спроможні контролювати себе. Їхня психіка дуже нестійка, тому надмірне захоплення комп’ютерними іграми може стати причиною дуже важких наслідків – розвиваєть-ся підвищена збудженість, у школярів знижується успішність, діти стають примхливими, некерованими, перестають будь-чим цікави-тися крім комп’ютера.

За своїм впливом на дитячий організм комп’ютерна гра подібна наркотику, тому необхідно дуже строго дозувати час комп’ютерних занять. Для організму дитини важливим є правильний розвиток опірно-рухового апарату, відхилення від норм розвитку якого є хво-роби.

Інтенсивна і тривала робота з клавіатурою комп’ютера може ста-ти джерелом важких професійних захворювань рук. Робота з клаві-атурою є причиною 12% профзахворювань, викликаних повторюва-ними рухами.

Захворювання, пов’язані з «травмами повторюваних наванта-жень», пов’язані з хворобами нервів, м’язів і сухожилів. Наприклад тендит – запалення і набрякання сухожилів. Захворювання поши-рюється на кисті рук, зап’ястя, плечі. Інше – травматичний епікон-диліт – подразнення сухожилів, що з’єднують м’язи передпліч та ліктьових суглобів.

Хвороба Де-Кервена – різновид тендита, при якій страждають сухожилля, пов’язані з великим пальцем руки.

Тендосиновіт – запалення синовіальної оболонки сухожильної частини рук.

Тунельний синдром зап’ясного каналу – запалення медіального нерва руки з-за набряку сухожилів, синовиальної оболонки.

Для зменшення шкідливого впливу клавіатури фірма Microsoft розробила ергономічну клавіатуру, що своєрідною формою, кон-струкцією знижує навантаження на руки. Творці клавіатури спо-діваються, що вона застрахує оператора від тунельного синдрому зап'ястного каналу.

Інший пристрій, який привертає до себе увагу фахівців в області ергономіки – маніпулятор типу «миша». На жаль, навіть найерго-номічніша клавіатура не може цілком вирішити проблему, оскільки причини захворювання «травми повторюваних навантажень» доте-пер цілком не виявлені.

Найбільш актуальним є захворювання, яке одержало назву «ін-тернетоманія», а психологи назвали її маніакальною залежністю

Безпека життєдіяльності людини та суспільства

від віртуального світу глобальних мереж. Збуджені, почервонілі очі, високий ступінь нервового і фізичного виснаження, сльозоточиве зівання – лише деякі симптоми цієї хвороби.

Сіткоголіки, або інтернетоголіки відчувають жагуче бажання знову і знову занурюватися у світ віртуальної реальності і довго не виходити з нього. На думку психологів інтернетоманія також руй-нівна, як і алкоголізм або наркоманія. Вона веде до глибоких змін особистості, самоізоляції, втраті внутрішніх орієнтирів, неурівнова-женості психіки, що зовні часто проявляється розсіяністю і неохай-ністю, навіть байдужим відношенням до близьких.

Безпека в інтернеті. Сучасний інформаційний ринок є одним із найбільш яскравих досягнень сучасного світу. Одним з найшир-ших інформаційних каналів, що дозволяє досягти цього, є світова комп’ютерна мережа Інтернет.

Початок створенню її поклав у 1972 р. Вінтон Серф – керівник лабораторії телекомунікацій в Стендфорді (США). Прототип такої системи був створений, під назвою DARPnet (по перших буквах од-ного з підрозділів міністерства оборони США). Головні конструк-тивні принципи, покладені в її основу, дозволили швидко охопити Сполучені Штати Америки (в першу чергу університети), а потім і весь світ. На початку 80-х років з’явилася нова назва системи – Internet (Всесвітня павутиння). В 1989 р. в Інтернеті налічувалося біля ста тисяч комп’ютерів, 1994 році їх було біля трьох мільйонів, в 2005 – біля 100 мільйонів.

Широкому поширенню Інтернета сприяло різноманіття засобів, які дозволяють людям з різних країн і континентів безперешкодно об-мінюватися величезними обсягами інформації, що призвело до своє-рідного інформаційного перевороту. Останнім часом одержали розви-ток спеціалізовані сервери, присвячені питанням права і безпеки.

Таким чином, боротьба з економічною злочинністю переноситься у віртуальний (нереальний) світ, тобто світ створений комп’ютером, даю-чи можливість бізнесменам, приватним охоронцям, детективам і пред-ставникам правоохоронних органів обмінюватися інформацією і корис-туватися послугами інформаційних агентств, що працюють в цій сфері.

Комп'ютерні тенета охопили великі обсяги виробництва, бан-ківську справу, наукові дослідження, освіти – від середньої до ви-щої. За допомогою глобального інтернету спілкується населення Землі. Виникає єдиний організм з спільною економікою, культу-рою, політикою, наукою, спільним інформаційним полем. Надалі ці

Розділ 6. Людина в оточуючому середовищі

інтегруючі процеси будуть наростати, але це може мати і негативні наслідки, зокрема з огляду загальної, індивідуальної безпеки.

Отже, щоб цьому запобігти потрібна висока компютерно-інформаційна грамотність, і перед усім спеціалістів у будь-якій сфе-рі діяльності – промисловій, науковій, навчальній.

Питання

Що є причиною сутулості?

Охарактеризуйте основні комп`ютерні небезпеки, хвороби.

Що таке синдром комп’ютерного стресу, як він проявляється?

Що таке інтернетоманія, чим вона небезпечна?

Чим корисний, шкідливий Інтернет?

Яка роль інтернету в сучасному житті?

Як забезпечується безпека в Інтернеті?