Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
6.7.5. Геопатогенні території : Безпека життєдіяльності людини та суспільства : Бібліотека для студентів

6.7.5. Геопатогенні території


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 

Загрузка...

Це території на поверхні Землі, де формується суміш досить по-тужних полів – електричних, магнітних, електромагнітних полів. Людина, часто сама того не підозрюючи, піддається таких полів з їх різноманітними характеристиками, що призводить поступово до по-гіршення самопочуття, здоров’я, виникненню хвороб. Такі території назвали геопатогенними. Вважається, що вони виникають в резуль-таті взаємодії земних і космічних магнітних, електричних, електро-магнітних полів.

Потрібно відзначити, що в міських умовах можуть виникати геопатогенні зони штучного походження, обумовлені різними ан-тропогенними чинниками – телефонними, електро-, телевізійними мережами, тепло- і водоканалізаційними комунікаціями, технічни-ми спорудами різного роду.

Все це призводить до появи в містах великого числа енергетично напружених місць, наприклад блукаючих електричних токів, різних полів, що взаємодіють із природними елетромагнітними полями.

Тривале перебування людини в геопатогенній зоні сприяє захво-рюванням внутрішніх органів і порушенням функціонування різних систем організму. Найчастіше відзначаються онкологічні, судинні, нервово-психічні захворювання і порушення опірно–рухового апа-рата, цироз печінки, часто виникає розсіяний склероз, не гояться трофічні виразки, порушується згортання крові, спостерігаються захворювання лейкозом, латеральним склерозом, порушується моз-ковий кровообіг, виявляються спастичні явища, мігрені і раптові підвищення температури.

Дослідники полів антропогенного походження, констатують не-безпечність швидкої їзди на автомобілі. Через перетинання полів з рідинами організму в ньому виникають досить великі електричні потенціали, які можуть призвести до трагічних наслідків.

В наш час під геопатогенною зоною розуміють достатньо про-тяжну геофізичну аномалію, яку називають зоною подразнення, порушення або точніше, реактивною зоною, в якій спостерігаються різноманітного роду реакції людей при дії на них земного випромі-нювання. В той же час в геопатогенних зонах є локальні місця, які сильно шкодять кожній людини, якщо вона тривалий час знахо-диться в сфері їх дії. В небезпечних місцях, які виникають від пере-тинання підземних водних потоків, звичайно розрізняють три зони:

Розділ 6. Людина в оточуючому середовищі

головну, центральну і периферійну. Інтенсивність випромінювання в центральній частині найбільша і тому вона робить вирішальний вплив на організм.

Локальні геопатогенні місця пов’язані з геологічними розлама-ми. Їх вплив залежить від ширини – чим більше розлом, тим він не-безпечніший. Для таких перехресть характерна потрійна структура, яка складається із центральної зони, перпендикулярної до лінії роз-лому, і симетричних бічних зон.

Необхідно виділити особо небезпечні для здоров’я людей інду-ковані перетинання, що виникають при взаємодії полів центральних зон підземних водних потоків і геологічних розломів. Було відзна-чено, що місця ушкоджень на тілі хворих людей строго корелюють з вузьколокалізованим індуційованим джерелом випромінювання, яке знаходиться у точці перетинання.

Досліди показали, що в домашніх умовах такі квіти, як бегонія, азалія, кактуси добре почувають себе в безпечних місцях, аспарагус, герань – в геопатогенних зонах. Собаки коні, корови, свині уника-ють геопатогенних зон, в той час як кішка віддає їм перевагу. В при-родних умовах геопатогенні зони можна визначити за наявністю пухлин у дерев або місцезнаходженням мурашників, а також дерев, уражених блискавкою. Серед дерев – груша, яблуня, липа, бук і бу-зок звичайно добре ростуть поза геопатогенних зон, а слива, вишня, дуб, ясен, ялина, модрина, персик, омела навпаки – прагнуть до та-ких зон, оскільки там є підземні води.

Варто сказати про географічні і геоморфологічні ознаки геопа-тогенних територій. Наприклад, якщо на місцевості є якийсь зна-чний природний вал, височина, то це вказує на те, що глибоко, на кристалічному фундаменті є розриви або зсуви.

Треба бути особливо обережним в закрутах рік (меандрах) – практично будь-яка ріка тяжіє до глибинних розломів. А тим ча-сом ЧАЕС розташована фактично на злитті п’ятьох рік – Дніпра, Тетерева, Вужа, Прип’яті, Десни. Найбільш показовою ознакою небезпечних місць є місцевий підйом або опускання грунту. Спо-стерігалося це і на ЧАЕС. Ще за рік до аварії геодезисти виявили вертикальний зсув реперів четвертого блока. Вже на початку 90-х років по цих непрямих ознаках прийшли до висновку, що чорно-бильській катастрофі сприяли і тектонічні явища.

Безпека життєдіяльності людини та суспільства

Питання

Що таке гепатогенна територія, причини її формування?

В чому причина її походження?

Як діють гепатогенні зони на людину?

Які ознаки гепатогенних територій?