Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
6.7.4. Блискавконебезпечність : Безпека життєдіяльності людини та суспільства : Бібліотека для студентів

6.7.4. Блискавконебезпечність


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 

магниевый скраб beletage

Блискавка – проходження електричного струму через повітря, дже-релом якого є атмосферний заряд, накопичений грозовою хмарою. До-вжина каналу блискавки може сягати кількох кілометрів, сила струму близько 200 тис. А, напруга – 150 тис. В, а температура – 10000ºЦ і біль-ше. Час існування блискавки 0,1–1 секунда.

Щосекунди земну кулю уражають в середньому біля 10 блискавок. Вони виникають внаслідок електростатичної та електромагнітної індукції.

За енергією, яка виділяється від однієї блискавки її можна порівня-ти з вибухом атомної бомби середньої потужності. Над Землею вирує надпотужний енергетичний океан, з якого можна черпати енергію, але поки що відсутні технології, за допомогою яких це можна робити.

Крім лінійної іноді виникає кульова блискавка. Це – надзвичай-но небезпечний світний плазменний сфероїд, з великою енергією, який існує від декількох секунд до кількох хвилин. Вона, як і ліній-на, може стати причиною важких поразок і загибелі людей. Кульова блискавка часто з’являється вслід за лінійною.

Звичайно прямим ударам блискавок піддаються об’єкти – спо-руди, заводські труби, вежі, дерева, особливо окремо стоячі, бо ви-конують роль блискавковідвода.

Розділ 6. Людина в оточуючому середовищі

Дуже небезпечні прямі удари блискавок будь-якого типу в пові-тряні лінії зв’язку, електропередач – відбувається руйнація засобів зв’язку (гучномовці, телефони), електростанції, підстанції, вироб-ниче устаткування, загибель людей.

Небезпечно влучення блискавок у транспортні засоби – авто-мобілі, тепловози, літаки, тому що можлива руйнація електроустат-кування, засобів навігації, самого транспортного засобу та загибель людей.

Середня інтенсивність грозової діяльності в різних регіонах (об-ластях) України наведена в табл. 8.

Таблиця 8

Середня інтенсивність грозової діяльності в регіонах України

 

 

 

 

1 2 3

Регіони (області) України

Інтенсивність грозової діяльності, год/рік

Автономна Республіка Крим

40-60

Закарпатська, Запорізька, Донецька

80-100

Інші регіони України

60-80

Отже, блискавка – дуже небезпечне природне явище, яке вима-гає надійного захисту за допомогою технічних засобів – блискавко-захисту. Це система захисних пристроїв та заходів, що забезпечу-ють безпеку людей, збереження будівель та споруд, устаткування, матеріалів від можливих вибухів, займань та руйнувань.

Для захисту об'єкта від прямих ударів блискавки застосовують блискавковідвід – пристрій, який височіє над захищуваним об'єктом і сприймає удар блискавки та відводить її струм у землю.

Захисна дія блискавковідводу базується на властивості блискав-ки уражати найбільш високі та добре заземлені металеві конструк-ції, по яких її звряд стікає в землю.

За конструктивним виконанням блискавковідводи ділять на стрижневі, тросові та сітчасті, а за кількістю та загальною площею захисту – на одинарні, подвійні та багатократні. Окрім того, розріз-няють блискавковідводи встановлені окремо та такі, що розташова-ні на захищуваному об'єкті.

Будь-який блискавковідвід складається з блискавкоприйма-ча (металевий стрижень, трос, сітка), який безпосередньо сприй-має удар блискавки та несучої опори (спеціальні стовпи, елементи

Безпека життєдіяльності людини та суспільства

конструкцій будівлі). На опорі розташовується блискавкоприймач; струмопровід (металевий провідник), по якому струм блискавки пе-редається в землю.

Важлива частина – заземлювач, який забезпечує розтікання стру-му блискавки в землі. Блискавковідводи повинні бути обов’язково ізольовані від споруди, яку захищають або виконані окремо стоячи-ми.

Найбільш надійний опір току не більше 10 Ом, для труб, веж і вишок – не більше 50 Ом. Допускається використання блискавко-приймальної металевої сітки, яка накладається на стріху.

Електричний струм небезпечний не тільки прямою дією на лю-дину, але й електричними полями, що утворюються навколо про-водів, устаткування, які також небезпечні. Дія електричних полів багатогранна але перед усім вони негативно впливають на нервову систему, порушуючи психічні процеси, на систему крові.

Блискавковідвід характеризується зоною захисту – частиною простору навколо блискавковідводу, яка захищена від прямих уда-рів блискавки з відповідним ступенем надійності.

За величиною ступеня надійності зони захисту можуть бути двох типів: зона А – ступінь надійності не менше 99,5%, зона Б – не менше 95%.

Тип зони захисту блискавковідводу залежить від очі-куваної кількості уражень блискавкою будівель та споруд без блискавкозахисту за рік, яка визначається за формулою: N=[(S+6h)×(L+6h)–7,7h2]n×10–6, де: S, L – відповідно ширина та до-вжина будівлі, м; h – найбільша висота будівлі, м; n – середньорічна кількість ударів блискавки в 1км2 поверхні землі в даному географіч-ному місці. При N>1, для будівель та споруд, що належать до другої категорії за рівнем блискавкозахисту, приймається зона захисту А, а при N ≤ 1 – зона захисту Б.

Для одиничного стрижневого блискавковідводу висотою h<150м зона захисту являє собою конус з вершиною на висоті h0 < h.

На рівні землі зона захисту утворює коло радіусом r0, а горизон-тальний переріз зони на висоті h утворює коло радіусом rх.

Якщо відома висота будівлі (hх), що підлягає захисту та радіус (rх) захисту на цій висоті, то для зони захисту Б повна висота блис-кавкоприймача становить: H= (rх +1,63 hх)/1,5.

При відсутності блискавкозахисту виникає небезпека пошко-дження, руйнації промислових об’єктів, будинків, високих мета-Розділ 6. Людина в оточуючому середовищі

левих конструкцій, труб і веж. Вони є блискавконебезпечними об’єктами. Поблизу таких об’єктів розряди атмосферної електри-ки – блискавки можуть стати причиною вибухів, пожеж, поразки людей. За даними статистики біля 7% пожеж виникає від розряду блискавки. Кількість блискавок наведена в табл. 5.

Таблиця 5.

Середньорічна кількість ударів блискавки в 1 км2 поверхні землі залежно від інтенсивності грозової діяльності

 

Середньорічна інтенсивність грозової діяльності, год/рік

1-20

20-40

40-60

60-80

80-100

100 і більше

Середньорічна кількість ударів блискавки в 1 км2 поверхні землі

1

2

4

5,5

7

8,5

Комплекс захисних пристроїв, призначених для забезпечення безпеки людей, цілості будинків і споруд, устаткування і матеріалів від вибухів, загорянь і руйнацій називається блискавкозахистом.

Він передбачає захист будинків і споруджень від прямих ударів блискавки, від електростатичної та електромагнітної індукції і на-копичення високих потенціалів через наземні і підземні металеві конструкції, комунікації.

Заходи безпеки. При грозі не слід наближатися до окремо стоя-чих об’єктів – високих дерев, башт, не підходити до металевих кон-струкцій, бо вони виконують роль блискавковідводу. На рівнинній місцевості – в полі, біля моря, ріки слід вибрати низовину і пережда-ти грозу. В разі влучення блискавки в людину треба негайно надати першу медичну допомогу як при враженні електричним струмом. Не можна потерпілого закопувати в землю, як вважають для «від-качування електрики», це тільки погіршить його стан.

Питання

Охарактеризуйте фізичні дані блискавки?

Як діє блискавка на різні об’єкти ?

Охарактеризуйте типи блискавкозахисту, їх конструктив-ні особливості?

Як обчислити висоту та радіус захисту від дії блискавки?

Які заходи безпеки при грозі?

Безпека життєдіяльності людини та суспільства