Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
6.7.2. Магнітне поле : Безпека життєдіяльності людини та суспільства : Бібліотека для студентів

6.7.2. Магнітне поле


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 

Загрузка...

Воно дуже важливе, бо в ньому людина знаходиться постійно і не відчуває його впливу. На ембріони і організми, що розвиваються, воно діє активніше, ніж на дорослі особини, викликаючи генетичні ефекти. Доведено, що магнітне поле має біологічну дію, але залиша-ється неясним механізм його дії, як він залежить від інтенсивності і тривалості впливу поля, від функціонального і вікового стану тва-рини, людини або рослини. Встановлено, що в умовах випробува-них великих напруженостей магнітних полів, виникають патологіч-ні зміни в ряді внутрішніх органів та їхніх систем.

Джерела магнітного поля – природні (Земля, Сонце) та штучні – різноманітні промислові об’єкти. Магнітне поле землі (ГМП – геомаг-нітне поле Землі) є природним компонентом електромагнітного поля (ЕМП), в оточенні якого відбувався і відбувається розвиток людини, як біологічного виду. Воно формується за рахунок рухів електропро-відного металевого, твердого ядра планети.

Напруженість магнітного поля планети коливається в межах від 10-3 до 10-7 Ерстед (Е). В багатьох пристроях, технологічних проце-сах ці величини значно більші. Магнітне поле біля планети виконує захисну роль від дії шкідливих та небезпечних космічних випромі-нювань. Його напруженість збільшується від 33,4 А/м (0,42 Е) на екваторі до 55,7 А/м (0,70 Е) на полюсах. Ці величини коливаються з періодами у відповідності з сонячною активністю: 7-, 11-, 90-, 200 і більше річними циклами та залежать від них – магнітні бурі.

Дослідження багатьох фахівців встановили безперечний зв'язок підйомів та спадів ГМП з серцево-судинними захворюваннями (гі-пертонічні кризи, інфаркти міокарда, інсульти). Дослідження, про-ведені на території Курської магнітної аномалії, також підтвердили наявність такого зв'язку. Однак треба пам'ятати, що людина, як біо-логічний вид, за тисячоріччя свого розвитку адаптувалася до нього.

Швидкі і сильні зміни ГМП – магнітні бурі, джерелом яких є Сонце небезпечні для людини. При збільшенні сонячної активності виникають магнітні бурі над Землею. Це результат взаємодії час-Безпека життєдіяльності людини та суспільства

тинок сонячної речовини, яка з великою швидкістю викидається із Сонця в напрямку до Землі. Різкі зміни в напруженості магнітного поля призводять у деяких людей до інфарктів, загального погіршен-ня здоров’я, підвищенню смертельних випадків.

«…Бувають дні, коли для хворої людини Сонце виступає дже-релом смерті. В такі дні з життєдайного воно перетворюється в за-клятого ворога, від якого людині нікуди заховатися, втекти. Смер-тоносний вплив Сонця наздоганяє людину повсюдно, де б вона не знаходилася. Лише наука, яка здатна передбачати, може вказати на небезпеку…». Так писав О.Л. Чижевський – засновник геліобіології про вплив Сонця на здоров'я, життя, небезпеку людини.

У виробничих умовах можуть виникати більш потужні магнітні поля, чим природне. Тому від такого чинника, як і багатьох інших, необхідно захистити людину.

Джерелами постійних магнітних полів є електромагніти, соле-ноїди, литі або металокерамічні магніти. Питання про можливу фа-хову шкідливість магнітних полів могло виникнути тільки в ХХ сто-річчі, коли розвиток електротехніки призвів до створення значних магнітних аномалій на підприємствах і навіть в побуті. У людей, що піддавалися тривалому впливу магнітних полів (руки знаходилися в полі напруженістю 350–3500 Е, а голова – не більше 150–250 Е) протягом 20–60% робочого часу, частіше всього відзначалися від-хилення з боку нервової і серцево-судинної системи.

Неврологічні відхилення характеризувалися виникненням головно-го болю (в другій половині дня і після роботи), хворобливим відчуттям в області серця, стомлюваністю, запамороченням, зниженням і нестійкіс-тю апетиту, безсонням, підвищенням потоутворення та появою відчуття сверблячки і пекучого болю на руках. При дослідженні електроенцефало-грам (ЕЕГ) у таких людей виявилася схильність до переваги процесу галь-мування в головному мозку, що виявлялося повільними хвилями на ЕЕГ.

Неприємні відчуття в області серця характерні для 19–30% об-стежених. В 10–40% випадків виявляли зміну звучності серцевих тонів. Зменшення частоти серцебиття – брадикардія (гр. брадіс – гальмування, зменшення) відзначалася в 5-40% обстежених. Таке явище зустрічалося тим частіше, чим більш інтенсивнішим було магнітне поле у виробництві. В 30–40% осіб виявлено зниження максимального артеріального тиску на 10–18 мм. Цікаво, що рівень захворюваності гіпертонічною хворобою у працюючих в магнітному полі нижче, чим в середньому по Україні, СНД.

Розділ 6. Людина в оточуючому середовищі

У людей, що працюють в магнітних полях, спостерігали під-вищення вмісту в крові гамма-глобулінів, зниження нуклеїнових кислот і деяких ферментів, зменшувалася кількість лейкоцитів і швидкість реакції осідання еритроцитів (РОЕ). На руках 35–40% робітників виявляються своєрідні судинно-вегетативні порушення. Руки на відчуття були теплими, ніби тільки що вийняті з гарячої води. Шкіра і надшкірножирова клітковина нерідко були злегка отічними. Іноді спостерігалася тонка шкіра на долонях, майже по-вна відсутність її малюнка. Помічено деяке зменшення рухливості у міжфалангових суглобах. Болюча чутливість часто була зниженою. Крім магнітного у природі, виробництві та побуті досить поширені електричні поля.

Питання

Що є джерелом магнітного поля?

Чим воно небезпечне?

Як впливає магнітне поле на організм?

Що таке сонячна активність, чим вона небезпечна?