Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
6.7. Польові форми матерії та їх впливи на людину : Безпека життєдіяльності людини та суспільства : Бібліотека для студентів

6.7. Польові форми матерії та їх впливи на людину


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 

Загрузка...

Людина знаходиться в оточенні не тільки речовинних об’єктів – не-живих, живих, які за допомогою органів відчуттів досить легко нею мо-жуть бути ідентифіковані. Інше діло неречовинні фактори, з яких лю-дина відносно легко може виявити тільки звукові, світлові явища. Все живе на планеті знаходиться під впливом різноманітних видів полів – магнітного, електричного, електромагнітного, гравітаційного. Вони ста-ли невід’ємними чинниками природного середовища, які впливають на процеси в організмах, які пристосувалися до їх дії в процесі еволюції.

Багато організмів мають спеціальні органи, принципи роботи яких ще не відомі, хоча факт дії різноманітних полів відомий. На-приклад, птахи орієнтуються в просторі, відчуваючи магнітне поле планети, деякі риби – за рахунок електричного, рослини реагують коренем на гравітаційне (явище геотропізму).

Магнітні поля впливають і на мікроорганізми. Результат впливу будь-якого поля визначається його фізичними характеристиками – напруженістю, тривалістю впливу та особливостями біологічного об’єкта. В деяких випадках напруженості полів можуть перевищу-вати природний фон, тоді утворюються аномалії – різке відхилення напруженості магнітного, електричного, електромагнітного полів

Безпека життєдіяльності людини та суспільства

від норми. В результаті виникають прямі або опосередковані фізіо-логічні відхилення в організмах, в тому числі у людини.

Часто поля впливають на фізіологічні зміни в стані організму, що може негативно впливати на людину. Це так звані метеорологіч-но чутливі особи, самопочуття яких залежить від медичного типу погоди. Відомо чотири медичні типи погоди.

Перший – надзвичайно сприятливий, коли фізичні характерис-тики погоди (напруженість полів, атмосферний тиск, освітленість, напрямок та сила вітру, температура) майже не змінюються на про-тязі тривалого часу, що буває досить рідко.

Другий – сприятливий, який є перехідним, бо починають зміню-ватися погодні характеристики, які формують третій тип погоди – не-сприятливий. Ці два типи погоди проявляються найчастіше.

Третій тип погоди небезпечний для людей зі слабим здоров’ям, бо відбуваються досить різкі зміни кров’яного тиску, стану крово-носних судин – виникають інфаркти, інсульти.

Наступний – четвертий тип погоди – надзвичайно несприятли-вий. Формується при надзвичайно швидких змінах метеорологічних умов. Це характерно для урагану, шторму – погодам з надзвичайно швидкими змінами метеоумов.

Перенапруження організму, щоб подолати дії зовнішніх фак-торів, сприяє більш активним проявам різних хвороб – гіпертонії, інсультам, серцевим нападам, кровотечіям, різкому погіршенню са-мопочуття. Саме при такому типі погоди найчастіші смертельні ви-падки. Для запобігання дії негативних факторів необхідно завчасно прийняти ліки адаптогенної дії, щоб пристосувати організм до змін.