Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
6.6. Організація безпечного туристичного походу, екскурсії : Безпека життєдіяльності людини та суспільства : Бібліотека для студентів

6.6. Організація безпечного туристичного походу, екскурсії


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 

Загрузка...

Україна багата на природні ресурси, необхідними для розвитку туризму: горами, лісами, ріками, озерами і морями. Вона славиться розмаїтістю ландшафтів, клімату, рослинного і тваринного світу, що створюють відмінні умови для організації відпочинку, занять спор-том.

Безпека життєдіяльності людини та суспільства

Найвідоміші курорти України – в Криму і Карпатах, але мало кому відомо Північне Приазов’я. Це регіон, який ще не розкрив усі свої по-тенційні можливості, як унікального курорту, що не поступиться за рядом параметрів Криму, Кавказу. Для нього характерний достаток Сонця, поєднання степового і морського повітря, що створює умо-ви для відпочинку та оздоровлення. Особливо цікаві унікальні коси Азовського моря: Бердянська, Крива, Білосарайська, Обитічна, Фе-дотова, Арабатська стрілка. Вони не тільки прекрасно підходять для відпочинку, але й цікаві в плані екскурсій і туристичних походів.

Туризм – багатогранне явище, в якому відображуються інтереси як держави, так і окремої людини, зокрема це досить високорента-бельна галузь економіки. Так, в 1996 р. туристами у світі були 592 млн людей, які витратили 423 млрд доларів. В 1991 році Україну відвідали близько 120 тис. іноземних туристів, а в 1998 вже 6 млн з 216 країн світу, які витратили 8,4 млрд гривень. У 2005 році, за даними Всесвітньої туристичної організації, в різних видах туризму налічили майже один мільярд людей, а сума їх витрат склала майже один трлн дол. Але треба зважити на те, що туристи не будуть від-відувати екологічно брудну територію держави. Тому важливе зна-чення має інформація про стан навколишнього середовища місця, країни. Це одна зі сторін екологічної безпеки в туристичній діяль-ності. Туристична фірма повинна дуже уважно підходити до визна-чення місця призначення туристичної діяльності, щоб не наражати клієнтів на непередбачувані ситуації.

В Україні діє закон «Про туризм», який визначає правові, ор-ганізаційні, виховні та соціально-економічні засади реалізації дер-жавної політики в галузі туризму. Він створює основи раціонально-го використання та збереження туристичних ресурсів, становлення туризму як високорентабельної галузі економіки сприяє створенню ефективної системи туристичної діяльності для забезпечення по-треб внутрішнього та іноземного туризму.

Туризм – форма проведення здорового, повноцінного відпо-чинку. І він не сумісний із нещасними випадками, а повинен бути максимально безпечним, незалежно від складності подорожі. Неор-ганізований туризм – загроза життю людини, основа руйнації при-роди – витоптування рослинності, пошкодження або знищення гнізд. Щоб знизити аварійність, небезпечність в туризмі необхідно тримати в полі зору питання з виготовлення надійного туристич-ного обладнання, інвентаря та спорядження, мати надійну забезРозділ 6. Людина в оточуючому середовищі

печеність мобільним радіозв’язком, можливість оперативного про-ведення пошукових, рятувальних робіт і підвищення технічного рівня підготовки туристів. Кожен турист, особливо керівник групи повинен володіти знаннями про діагностику важливих інфекційних захворювань, їх ознаки (див. табл. 9 Додатку 2), вміти надати першу допомогу при захворюваннях внутрішніх органів (Дод. 2, табл. 10), при гострих отруєннях (див. табл. 12 Додатку 2).

Туристична діяльність ведеться тільки за наявності ліцензії, що вимагає від її власника (фізичного, юридичного) забезпечення безпеки учасникам туристичного походу. Насамперед екскурсії або походи треба проводити в місця, які не представляють небезпеки для екскурсантів і учасників походів, де відсутні отруйні рослини, тварини, землетруси, зсуви. Маршрути повинні бути обов’язково ві-дображені службовою запискою. Забороняються екскурсії в місця підвищеної небезпеки.

В групі повинно бути не більше 25 екскурсантів і їх треба за-безпечити засобами індивідуального захисту. Екскурсантам заборо-нено впливати на об’єкти екскурсії. В перші дні походу не можна здійснювати довгі переходи та долати складні ділянки. Не варто і лишати їх на кінець маршруту, коли з’являються ознаки втоми, зни-жуються увага і реакція на небезпеку.

Перед походом необхідно: ознайомити людей з отруйними рос-линами, тваринами даної місцевості, дати рекомендації з вибору взуття, одягу. Під час екскурсій, походів категорично забороняється пересуватися босоніж, пити воду з відкритих водойм, їсти невідомі ягоди, торкатися невідомих рослини не захищеними руками. Якщо екскурсія, похід супроводжуються купанням у річці, озері або морі необхідно додержувати правил купання: температура води повинна бути не нижче 17–19 градусів, повітря 21–23 градуса, тривалість купання не більш 15 хвилин. Тривале перебування у воді може ви-кликати переохолодження, небезпечні для життя судороги. Купа-тися можна не раніше чим через 2 години після їжі. Купання вночі заборонено.

Транспортування людей дозволяється тільки на сидіннях. Чис-ло пасажирів не повинно перевищувати кількість сидінь. Сидіння в кузові бортової машини необхідно міцно закріпити на відстані не менше 150 см від верхнього краю борта. Відстань між рядами не менше 60 см. Задній ослін повинен мати міцну спинку висотою не менше 30 см.

Безпека життєдіяльності людини та суспільства

Заборонено перевозити людей на самоскидах, автомобілях-цистернах, на вантажному причепі, на тракторах. Не можна допус-кати до перевезень водіїв, які не мали відпочинку між змінами або в стані навіть легкого сп’яніння, втоми або захворювання.

Обов’язковими є заходи безпеки при облаштуванні таборів пра-ці та відпочинку. Місце розташування табору повинно бути чистим і рівним. Його не можна розташовувати поблизу електростанцій, ав-тотрас, високих, окремо стоячих дерев.

В таборі необхідно виділити зони: житлову – для харчоблока, санітарну, транспортно-господарську, культурно-масову та для спортивної роботи. Кухні не повинні розташовуватися ближче 30 м від житла.

Заходи з вогнем проводять не ближче 100 м від будівель. Якщо табір розташований в будинках шкіл, дитячих садів, інших багато-поверхових будівлях, то на кожному поверсі повинно бути не мен-ше двох евакуаційних виходів, їхні двері повинні відчинятися по на-прямку виходу з будинку.

Сходові клітини повинні бути постійно вільними, на вікнах не повинно бути гратів. Всі помешкання повинні бути забезпечені за-собами для гасіння пожежі.

Великої уваги учасники походів повинні приділяти фізичній підготовки, яка особливо потрібна в гірському туризмі, який є од-ним із самих небезпечних. Тому, перед тим як піти в гори, турист повинен: 1. Ясно передбачати умови, в яких проходять гірські по-ходи (розчленованість рельєфу, можливість різкої зміни погоди і температури повітря, потенційні небезпеки, пов’язані з рельєфом і погодою). 2. Мати гарну фізичну і вольову підготовку, регулярно проводити тренування, розвиваючи витривалість, силу, швидкість, спритність, сміливість. 3. Вдосконалювати технічні прийоми само-сноровки. Необхідно уміти користуватися спорядженням, необхід-ним для страховки; уміти швидко організувати групі повноцінний відпочинок.

Обираючи спорядження необхідно пам’ятати, що воно повинно бути міцним і надійним. При пересуванні уздовж гірської тропи не-обхідно додержуватися правил: 1) рухатися тільки в рукавицях; 2) обов’язково прикріплятися до мотузки; 3) при русі бути уважним, не скидати камені, особливо при підйомі і спуску. При сплаві по ріках забезпечення безпеки повинно починатися з розвідки. У водних по-ходах група повинна забезпечити безпеку будь-яким способом. Пе-Розділ 6. Людина в оточуючому середовищі

реправу через ріку найкраще проводити рано вранці при малій воді і там, де вона розгалуджується. Туристи мають певні обов’язки: до-тримувати умов і правил, передбачених договором (контрактом) про надання туристичних послуг; поважати політичний та соціальний устрій, традиції, звичаї, релігійні вірування країни, місцевості пере-бування; виконувати митні та прикордонні вимоги; дотримувати пра-вил поведінки та вимог щодо збереження об’єктів природи, історії, культури, протипожежної безпеки та громадського порядку; туристи зобов`язані відшкодувати збитки, завдані їх неправомірними діями. Разом з цим держава гарантує безпеку туристів на території України.

Питання

Що таке туризм, які основні туристичні об`єкти України, Північного Приазов’я?

Що необхідно знати туристу?

Які основні вимоги, правила у туристичному поході?

Які технічні засоби безпеки застосовують у туристичному поході?