Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
5.12. Поняття про здоров’я людини : Безпека життєдіяльності людини та суспільства : Бібліотека для студентів

5.12. Поняття про здоров’я людини


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 

Загрузка...

Здоров’я – комплексний показник стану організму, який за-лежить від багатьох показників – стану середовища, умов життя, праці, соціального положення людини. Вивчає показники здоров’я валеологія – наука про здоров’я людини, як про об’єктивний стан і суб’єктивне почуття духовного, фізичного, психічного, репродук-тивного і соціального комфорту на різноманітних рівнях екосисте-ми, вікових стадій і умов, що багато в чому збігається з визначення здоров’я Всесвітньою організацією охорони здоров’я. Таке тракту-вання важливе тим, що воно показує тісні зв’язки здоров’я людини від якісного стану навколишнього середовища.

До головних чинників здоров’я, або його ознак слід віднести: 1. Рівень освіченості – виховання, навчання, розвиток людини; 2. Рівень свідомос-ті – вікового, групового, фахового, національного; 3. Рівень культури – почуттів, поводження, культури особистості, соціальної і санітарної; 4. Життєва позиція і спосіб життя особи – творча активність і розумний спосіб життя (нормальний, безпечний і здоровий), включаючи харчуван-ня – раціональне, збалансоване, безпечне та творчу діяльність – фізичну, розумову, комплексну; 5. Комплексна безпека – екологічна, соціально-економічна, військово-політична; 6. Адаптаційні (тобто пристосуваль-ні) можливостіі людини до інформаційних, психічних, фізичних, хіміч-них і комплексних впливів. Ці можливості залежать від рівня імунітету, інтелекту людини, індивідуальних особливостей біохімічних реакцій в організмі, його генетичної стійкості.

Здоров’я забезпечує активне довголіття, яке включає такі важливі його аспекти: 1. Моніторинг, оптимізація і запобігання виникненню небезпечних чинників здоров’я, навколишнього середовища – руй-нуючих, що забруднюють і заражають. 2. Діагностика, збереження і відновлення здоров’я при різноманітних захворюваннях – спадкових, придбаних і природне старіння. 3. Профілактика захворювань, дотри-мання вимог гігієни і продовження життя за допомогою адаптаційних можливостей. 4. Дії людини в надзвичайних обставинах з порятунку і наданню долікарняної допомоги постраждалим у небезпечних антро-погенних, стихійних, аварійних і військових ситуаціях.

Ще наприкінці 19 століття засновник сучасної фізіології та пси-хології І.М. Сєченов в наукове визначення організму включав і се-редовище, яке впливає на нього. Стан здоров’я населення України відображено на карті (рис. 3).

Безпека життєдіяльності людини та суспільства

Рис. 3. Залежність стану здоров’я від екологічних характеристик

Найбільша залежність якості здоров’я від екологічного стану спостерігається у Львівській, Донецькій, Луганській областях, де високе техногенне навантаження.

Існує зв’язок між індивідуальним розвитком людини та якіс-тю навколишнього середовища, перед усім його хімічним, фізико-хімічним забрудненням. Фізична інертність, малорухомий спосіб життя призводить до слабкості м’язової системи.

Отже, безпека людини залежить від природжених властивостей – ге-нетичних, які характеризують її валеологічні характеристики та стану оточуючого середовища – екологічного. Середовище може бути нор-мальним («здоровим») або ж забрудненим, а соціальні умови – спри-ятливими або несприятливими для збереження здоров’я людини, тобто комфортним або дискомфортним.

Питання

Що таке здоров’я, його види, ознаки?

Охарактеризуйте аспекти здоров’я, його чинники?

Що таке валеологія, її значення?

Охарактеризуйте основні аспекти довголіття.

Розділ 5. Людина – основний елемент ергономіки