5.8. Дихальна система – посередник між зовнішнім і внутрішнім середовищами


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 

Дихання – безупинний біологічний процес газообміну між орга-нізмом і зовнішнім середовищем. В процесі дихання атмосферний кисень переходить у кров, а вуглекислий газ виводиться з тканин із видихуваним повітрям. Часто повітря, особливо великих міст, містить шкідливі для здоров’я домішки – пил, оксиди азоту, вугле-цю – чадний газ (отрути крові), бензопірени, диоксини – мутагени, тератогени, канцерогени. Ці речовини містяться у вихлопних газах і тому, по можливості, необхідно обминати великі скупчення авто-мобілів. Розділ 5. Людина – основний елемент ергономіки

Особливо чутливі до нестачі кисню (гіпоксія) діти. Нечутливість до гіпоксії підвищується з віком, тому 9–10 річні діти можуть витри-мувати гіпоксію при 30% нестачі кисню, 13–14 річні – 40–42%. Тому важлива гігієна дихання, що впливає на нервовий центр дихання, який регулює цей процес. Дихання складається з двох пов’язаних процесів – зовнішнього (легеневий) і внутрішнього (тканинний). Внутрішнє дихання починається з моменту доставки кисню від легеневих капілярів до тканин, що здійснюється еритроцитами, зо-крема гемоглобіном, 1 г якого зв’язує 1,34 мл кисню (100 мл крові зв’язують 20 мл кисню) – це киснева ємність крові. Гуморальна ре-гуляція дихання здійснюється шляхом зміни збуджуваності дихаль-ного центру при дії хімічних подразників або біологічно активних речовин, що надходять в кров. Збільшення збуджуваності дихаль-ного центру пов’язано із збільшенням концентрації вуглекислого газу в крові (гіперкапнія). Так, якщо його вміст зростає на 0,2%, то легенева вентиляція збільшується в 2 рази, а різке його зменшення в крові призводить до тимчасового припинення подиху. Дихання – процес рефлекторний.

У процесі дихання величезне значення має хімічний склад пові-тря, шкі– дливі домішки, які в ньому можуть міститися. Наявність в ньому хімічно активних речовин – тютюнового диму, в якому міститься більше тисячі небезпечних сполук (канцерогени, ніко-тин, альдегіди, радіоактивні речовини), вихлопні гази (бензопирен, діоксини, сполуки важких металів – свинцю, ванадію) призводять до захворювань крові, легень – частіше усього злоякісним. Палін-ня – самоотруєння і отруєння навколишніх, що зменшує тривалість життя в середньому на 8–12 років. Існує наказ Міністра освіти про заборону куріння на території вищих навчальних закладів будь-якої форми власності. В багатьох країнах заборонено паління у громад-ських місцях – навіть на вулицях, парках.

Питання

Які функції дихання?

Яка роль легенів і крові в диханні?

Значення складу вдихуваного повітря

Чим шкідливе паління?

Безпека життєдіяльності людини та суспільства