Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
5.2. Нервова система та безпека людини : Безпека життєдіяльності людини та суспільства : Бібліотека для студентів

5.2. Нервова система та безпека людини


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 

Загрузка...

Це одна з найважливіших систем, бо виконує контрольно-регуляторні, управлінські функції. Важливим елементом систе-ми є нервовий центр – сукупність нейронів, які здійснюють певну функцію або рефлекс (лат. – відбиття, відображення). Рефлекс – це відповідна реакція на дію подразника, причому вона повинна бути адекватною характеристикам подразника. Тому кожний нервовий центр відповідає за формування одного певного рефлексу. Пер-шим заговорив про рефлекси видатний учений – математик, фізик 17 століття Рене Декарт. Створив теорію рефлексів на початку ХХ ст. видатний російський учений І.П. Павлов – лауреат Нобелівської премії.

Умовні, або набуті рефлекси – це основа вищої нервової діяльнос-ті (ВНД) людини – мова, мислення, пам’ять, емоції, характер, тем-перамент – основа психічної діяльності людини. Мозок, або великі півкулі – самий дивовижний витвір природи – скупчення нервової тканини, що контролює і регулює всі функції організму, його реакції на дію зовнішнього та внутрішнього середовищ.

Головний мозок людини містить 14–16 млрд нервових клітин, основна кількість яких зосереджена в корі його великих півкуль.

У мозку виділяють еволюційно древню частину – стовбурну і більш пізню – великі півкулі. Він складається з багатьох відділів, що виконують різноманітні функції, але основних відділів п’ять: довгастий мозок, міст, середній мозок (утворюють стовбурну час-тину мозку, де розташована ретикулярна формація), мозочок, ве-ликі півкулі.. Площа кори від 1470 до 1670 кв. см, що значно пере-вищує площу внутрішньої поверхні черепа. Через це кора зібрана в складки, які утворюють звивини та борозни. Кількість звивин в усіх людей приблизно однакова, але малюнок, який вони утво-Розділ 5. Людина – основний елемент ергономіки

рюють, також різний, як і папілярні лінії на пальцях. На поверхні кори розташовані кінцеві частини всіх аналізаторів і багатьох не-рвових центрів, які зображені на рисунку. На лівій півкулі - центр мови, письма, читання, рахування, словесного запам’ятовування, логічного та абстрактного мислення. Права півкуля відповідає за емоційність промови - інтонацію і промовистість, фіксацію уяв, розпізнавання геометричних фігур. Проте працюють обидві півку-лі в тісній співдружності.

Для великих півкуль характерна біоелектрична активність - ко-ливання електричних потенціалів, які вперше зареєстрував в 1913 р. В.В.Правдич-Немирович за допомогою електроенцефалографа, катод-ного осцилографа. Ця активність характеризується чотирма основни-ми біоелектричними ритмами, частоту яких вимірюють в Герцах. За частотою, в порядку її зменшення вони утворюють два ряди: швидкі коливання - а(альфа)-ритм (8-13 Гц) та (З(бета)-ритм 13-30 Гц і по-вільні коливання електричної активності мозку: найбільш повільний А(дельта)-ритм (0,5-3,5) Гц і 0 (тета)-ритм (4-7 Гц). Альфа-ритм реєструється в стані спокою і закритих очах. Під час сну - дельта-ритм, але при так званому парадоксальному сні, коли активність моз-ку різко підвищується і сняться сни, проявляються альфа- та бета ритми одночасно. Бета-ритм проявляється при емоційному збу-дженні, розумовій роботі, або у стані спокою при відкритих очах. Ці дані використовують в електроенцефалографії - метод дослідження фізіологічного стану мозку при ушкодженнях та хворобах, наприклад пухлинах.

При відсутності кровопостачання до мозку його біоелектрична активність зникає. Метод дослідження біоелектричної активності мозку широко застосовують в медицині, психології. Впливаючи на ритмічну активність мозку, наприклад за допомогою ритмічно по-вторюваних звуків, музики, особливо тієї, що не має мелодії, або хі-мічних препаратів, електромагнітних коливань можна впливати на поведінку людини, змінювати її психічний стан.

Продовженням головного мозку є спинний мозок, який здійснює дві головні функції - рефлекторну, що контролює рухові, вегетатив-ні рефлекси і провідникову - контролює роботу внутрішніх орга-нів і кістякової мускулатури. Від нього залежить рухова активність організму, стан його внутрішніх органів. При його ушкодженнях -травмах виникає паралізація певних органів.

Безпека життєдіяльності людини та суспільства

Питання

Які структурні елементи нервової системи мають значення для безпеки людини?

Що таке рефлекси, їх значення у безпеці людини?

Які функції основних відділів головного мозку формують без-пеку організму

Що таке біоелектрична активність мозку, її значення у без-пеці людини?

Яка роль головного і спинного мозку в забезпеченні безпеки людини?