Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
РОЗДІЛ 5. ЛЮДИНА – ОСНОВНИЙ ЕЛЕМЕНТ ЕРГОНОМІКИ : Безпека життєдіяльності людини та суспільства : Бібліотека для студентів

РОЗДІЛ 5. ЛЮДИНА – ОСНОВНИЙ ЕЛЕМЕНТ ЕРГОНОМІКИ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 

магниевый скраб beletage

Людина, як медико-біологічна та соціальна система. Зовніш-ні та внутрішні подразники, що впливають на стан людини. За-гальна структурно-функціональна ієрархічна будова організму. Нервова система – природна контрольно-регуляторна система захисту організму людини від небезпеки. Умовні та безумовні реф-лекси. Вища нервова діяльність людини – основа її безпеки. Харак-теристика аналізаторів. Роль зорового, слухового, смакового, ню-хального, больового, дотикового аналізаторів та вестибулярного апарату в забезпеченні життєдіяльності людини. Закон Вебера-Фехнера. Мотиваційні, емоційнi, вольові та психомоторні про-цеси. Психічні характеристики особистості. Психофізіологічний стан людини та вплив на нього наркотичних, лікарських та інших речовин. Функціональні стани. Система травлення. Кровоносна і лімфатична система. Шкіра – перший захисний бар’єр. Дихальна система. Опірно-руховий апарат людини, як виконавча система захисту від несприятливих факторів. Залози внутрішньої секреції. Репродуктивна система. Обмін речовин. Гомеостаз – механізм за-хисту організму людини, як результат обміну речовин. Поняття про здоров’я. Організм в оточуючому середовищі. Захворювання, як результат дії несприятливих факторів оточуючого середови-ща. Долікарняна допомога в екстремальних ситуаціях.