Warning: session_start() [function.session-start]: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_02a921b3c3bb18588b0071788cca2013, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
4.4.7. Дія радіоактивних випромінювань на людину : Безпека життєдіяльності людини та суспільства : Бібліотека для студентів

4.4.7. Дія радіоактивних випромінювань на людину


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 

магниевый скраб beletage

Біологічний вплив випромінювань визначається поглинанням живою тканиною рослини, тварини енергії, яка може іонізувати мо-лекули клітинних речовини. При іонізації в організмі відбувається руйнування життєво важливих молекул, що призводить до розривів молекулярних зв’язків і утворенню нових хімічних сполук, невлас-тивих для здорової тканини.

Розділ 4. Класифікація забруднень, наслідки їх впливів на людину

Під впливом іонізуючих випромінювань в організмі руйнуються функції кровотворних органів, збільшується проникненість судин для шкідливих речовин, відбувається розлад діяльності шлунково-кишкового тракту, зниження опірності організму шкідливим факто-рам, його виснаження, переродження нормальних клітин в злоякіс-ні, виникнення лейкозів, променевої хвороби.

Дія факторів, що іонізують речовини, полягає в поглинанні жи-вою тканиною рослин, тварин, людини енергії, що виділяється при зіткненні молекул речовини з випромінюванням. Це призводить до розривів молекулярних зв’язків – іонізації та утворенню нових хі-мічних сполук, не властивих нормально функціонуючій клітині – перекис водню, надзвичайно хімічно активні вільні радикали.

Під впливом радіоактивних випромінювань в організмі людини відбуваються порушення функцій кровотворних органів, збільшен-ня тендітності і проникненості судин, розлад діяльності шлунково-кишкового тракту, зниження опірності організму, його виснаження, переродження нормальних клітин у злоякісні, виникнення лейкозів, променевої хвороби.

Небезпеки від іонізуючого випромінювання можна розділити на три групи: 1. Підвищення ризику виникнення онкологічних захворювань; 2. Ризик генетичних порушень, тобто пошкоджень механізмів спадковості; 3. Небезпека для ембріона, що розвивається в утробі матері.

Всі три типи небезпек, особливо перші дві, характеризуються тим, що при опроміненні одного індивідуума наслідки ніколи не на-ступають із стопроцентною можливістю, але за законами статистики (вірогідності) можливість їх збільшується з ростом дози опромінен-ня. Наприклад встановлено, що серед населення чисельністю 1 млн людей за рік з’являється біля 50 природних захворювань лейкемією, а після опромінення цієї кількості людей дозою в 1бер, до вказаних випадків добавляється ще один.

Особливо складний механізм впливу іонізуючого випромінення на біологічні механізми спадковості. Виникаючі при цьому порушен-ня можуть передаватися наступним поколінням. В цьому випадку з ростом дози опромінення збільшується не тільки вага, але і частота поразок (>5бер). Останні десятиліття принесли нам небачений про-грес наукових знань і технічних можливостей. Але і радіоактивне навантаження на людство від штучних джерел тепер різко зросло.

Вже в 1934 році Міжнародна комісія радіаційної охорони вста-новила толерантну дозу 0,2 рентгена за добу. В наш час цей рівень

Безпека життєдіяльності людини та суспільства

зменшили до 0,05 бер за рік для населення і 1 бер/рік для працюю-чих з джерелами іонізуючих випромінювань.

Людина не відчуває дії радіоактивних випромінювань. В її організмі вони викликають зміни, що залежать від потужності дози: 1 мкбер – пе-регляд одного хокейного матчу по телебаченню; 0,1 бер – фонове випро-мінювання за рік; 3,0 бери – при рентгеноскопії зубів; 10,0 бер– аварійне опромінення населення поблизу АЕС; 25,0 бер – аварійне опромінення персоналу АЕС; 30,0 бер – опромінення організму при рентгеноскопії тіла; 75,0 бер – короткочасні зміни в складі крові; 100,0 бер (1Зв) – лег-кий ступінь променевої хвороби; 450–500 бер – важкий ступінь проме-невої хвороби (гине 50% опромінених людей); 500 і більше – гинуть 100 % опромінених людей. Тому, всі фахівці повинні знати елементарні пра-вила радіаційної гігієни, знати про підступність радіоактивних випромі-нень і знати як послабити їх дію.

Деякі з тварин спроможні відчувати дію радіоактивних випро-мінювань. Так, садовий равлик закриває мантійну порожнину, а ко-махи і пацюки починають неспокійні, безладні рухи, намагаючись уникнути небезпечної зони. Інфузорії гинуть тільки лише при 300 тис. рентгенів, окремі бактерії можуть існувати в середині атомно-го реактора, де радіоактивність сягає мільйонів рад або рентгенів. Стійкі до радіоактивних випромінювань змії – вони гинуть лише при 3–18 тисяч рад або 30–180 Гр.

Питання

В чому полягає біологічна дія випромінювань на організми?

Чому радіоактивні випромінювання називають іонізуючи-ми, які їх властивості ?

В чому небезпека людині від іонізуючого випромінювання?

Охарактеризуйте групи небезпек іонізуючого випроміню-вання.

Як реагують тварини на дію радіоактивних випромінювань?

Які дози опромінення отримує людина при перегляді теле-програм, рентгеноскопії?Warning: Unknown: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_02a921b3c3bb18588b0071788cca2013, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/var/www/nelvin/data/mod-tmp) in Unknown on line 0