Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
4.4.6. Методи реєстрації іонізуючих випромінювань : Безпека життєдіяльності людини та суспільства : Бібліотека для студентів

4.4.6. Методи реєстрації іонізуючих випромінювань


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 

магниевый скраб beletage

Зважаючи на те, що у людини відсутня можливість відчувати дію іонізуючих випромінювань, важливими є прилади. Завдяки їм можна виявити і встановити рівень дії радіоактивних випроміню-вань. Відомі методи можна розділити на групи:

за іонізацією середовища, тобто за рахунок розпаду молекул під дією енергії випромінення і за наявністю електричного току, який можна виміряти приладами – дозиметрами;

викликають світіння – сцинтилляцію або люмінесценцію (сві-тіння) в деяких речовинах, що використовують у фотоелектрон-них примножувачах – в них утворюється електроімпульс;

фотографічний метод – засвічують фотопапір, фотоплівку, ви-кликаючи фотоліз броміду срібла;

калориметричний метод – вимірюють кількість тепла, що виді-ляється в спеціальному детекторі при поглинанні ним випромі-нювань;

хімічний метод – заснований на певних змінах різноманітних ре-човин, чутливих до дії таких випромінювань, наприклад, зміню-ється колір – колориметричний метод;

нейтронно-активаційний метод, пов’язаний із вимірюванням наведеної радіоактивності, наприклад бета-активності, що ви-никає під впливом повільних нейтронів. Цей метод використо-вують для оцінки доз в аварійних ситуаціях, коли відбувається короткочасне опромінення великими потоками нейтронів;

Безпека життєдіяльності людини та суспільства

біологічний метод – заснований на визначенні біологічних наслід-ків дії випромінювань на живі системи – за летальністю тварин, ступеня лейкопенії (зміни у крові), кількості хромосомних абера-цій (змін), випаданню волосся, наявності в сечі дезоксицитидіну;

розрахунковий метод – заснований на використанні математич-них методів вимірів за кількістю радіонуклідів, що потрапили в організм;

дозиметричний метод, який є найбільш вживаним. В цьому ви-падку за допомогою спеціального пристроя – детектора Гейгера-Мюллера вимірюють електричний струм, який утворюється при іонізації речовини через яку проходить радіоактивне випромі-нення. Такі прилади використовують в наукових дослідженнях, побуті, цивільній обороні. Для оцінки радіаційної обстановки за-стосовують прилади, принцип дії яких заснований на вимірюван-ні ефектів, що виникають при взаємодії випромінювання з речо-виною. Для виміру потужності експозиційної дози застосовують різноманітні прилади радіаційного контролю для: санітарного та екологічного – МКС–07 «Пошук», РКС–01 «СТОРА»; індивіду-альної дозиметрії – ДКС 02К «Кадмій»; цивільного захисту та ар-мії – МКС-У, МКС-05 «Терра»; навчальних програм – МКС-05 «Терра П», які виготовляє українське підприємство «Спаринг– Віст Центр» у Львові.

Питання

Які Ви знаєте методи реєстрації радіоактивних випроміню-вань?

Що таке дозиметричний метод реєстрації випромінювань?

В чому важливість методів реєстрації радіоактивних ви-промінювань?

Які Ви знаєте прилади для реєстрації радіоактивних випро-мінювань?