4.4.3. Захист від електромагнітних випромінювань


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 

Загрузка...

Щоб зменшити шкідливу дію ЕМП на людей, які можуть знаходи-тися в зоні його впливу, використовують відомі принципи захисту – часом (скорочують тривалість дії шкідливого, небезпечного фактора), речовиною (застосовують різноманітні екрани, наприклад самі будин-ки, складки місцевості, лісонасадження), простором (збільшують від-стань до джерела випромінювання), які включають в себе також орга-нізаційні, інженерно-технічні, лікарсько-профілактичні заходи.

Слід пам’ятати про колективний (група будинків, район, насе-лений пункт), локальний (окремі будівлі, нежитлові приміщення), індивідуальний види захисту. Ефективним захистом є застосування металізованих шпалер, одягу, металевих сіток на вікнах.

Інженерно-технічні засоби захисту включають в себе конструк-тивні можливості апаратів, працюючих при зниженій потужності, застосовують дистанційне керування. Особливого захисту потре-бують очі та репродуктивна система, як найбільш вразливі органи. Для цього використовують спеціальні (електропровідні) окуляри, які послаблюють інтенсивність випромінювань на 20-30%.

Питання

Охарактеризуйте джерела електромагнітних випроміню-вань у побуті.

Що таке електромагнітний смог, яка його дія на людину?

Які Ви знаєте методи захисту від негативної дії ЕМП?

Безпека життєдіяльності людини та суспільства