Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
РОЗДІЛ 1. ОСНОВИ ТЕОРІЇ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ ТА СУСПІЛЬСТВА : Безпека життєдіяльності людини та суспільства : Бібліотека для студентів

РОЗДІЛ 1. ОСНОВИ ТЕОРІЇ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ ТА СУСПІЛЬСТВА


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 

Загрузка...

Історія виникнення питань, пов’язаних з проблемою безпеки життєдіяльності людини. Етапи розвитку дисципліни. Осно-вні положення Концепції національної безпеки України. Безпе-ка життєдіяльності, як галузь науково-практичної діяльнос-ті людини та навчальна дисципліна. Предмет, структура та функції дисципліни «Безпека життєдіяльності людини». Мета і завдання дисципліни, її основні положення як невід’ємної скла-дової частини та загальноосвітньої компоненти підготовки всебічно розвиненої особи. Роль дисципліни у формуванні у май-бутніх спеціалістів знань, умінь та навичок забезпечення без-пеки діяльності, життя та здоров’я людини в умовах існуючого в країні рівня безпеки, пов’язаного з навколишнім середовищем, побутом, транспортом, виробництвом, соціальними відносина-ми тощо та рівнем державної системи захисту людини, а та-кож рівнем індивідуальної природної та набутої захищеності особи. Зв’язок дисципліни із загальноосвітніми та профілюю-чими дисциплінами. «Безпека життєдіяльності» – фундамент загальної освіти з проблем безпеки та базова дисципліна для по-дальшого вивчення курсів «Основи екології»,»Економічна безпе-ка», «Основи охорони праці», «Охорона праці в галузі» та «Ци-вільний захист».