Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
4.1.6. Основні засоби захисту від хімічної небезпеки : Безпека життєдіяльності людини та суспільства : Бібліотека для студентів

4.1.6. Основні засоби захисту від хімічної небезпеки


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 

магниевый скраб beletage

Хімічна небезпека – стан, при якому вірогідність прояву дії не-безпечних властивостей речовин максимальна. Цьому сприяють перш за все виключення високотоксичних і небезпечних речовин з технологічних процесів та скорочення (в разі потреби) робочого дня і збільшення тривалості відпусток для осіб, які стикаються з отруй-ними речовинами. Для мінімізації вірогідності зараження необхідна організація душових кабін із щоденною зміною виробничої натіль-ної білизни, періодичні медичні огляди, дотримання вимог норма-тивної документації при роботі з промисловими отрутами.

Важливим заходом у попередженні хімічного травматизму, за-бруднення оточуючого природного та виробничого середовища є державна реєстрація хімічних речовин. Її проводять для пошуку, узагальнення і систематизації інформації про їх фізико-хімічні, ток-сикологічні, пожежо-, вибухонебезпечні, еколого-токсикологічні та інші властивості. Це необхідно для наступного обліку та реєстрації з метою попередження шкідливого впливу на здоров'я людини і на-вколишнє природне середовище.

Реєстрація речовин – обов'язкова умова для видачі дозволів на організацію виробництва продукції, її імпорт, узгодження норма-тивної (ТУ, ДСТ) і проектної документації, а також гігієнічних ви-сновків державної санітарної гігієнічної експертизи продукції. Крім цього заходу важливе місце займають засоби індивідуального та ко-лективного захисту, які завжди повинні бути наготові.

Засоби індивідуального захисту органів дихання (ЗІЗ ОД) при-значені для захисту від впливу шкідливих газів, парів, диму, туману та пилу, що можуть міститися у повітрі робочої зони, а також для забезпечення киснем при його нестатку у навколишній атмосфері. ЗІЗ ОД підрозділяють на протигази, респіратори, пневмошоломи, пневмомаски. За принципом дії ЗІЗ ОД ділять на фільтруючі та ізолюючі.

Для ЗІЗ ОД, що фільтрують, існують обмеження – їх не можна використовувати при наявності в повітрі невідомих речовин, при великій концентрації шкідливих сполук (більше 0,5% за об’ємом), а також при зменшенні вмісту кисню в повітрі (менше 18% при нормі 21%). В цих випадках потрібно застосовувати ізолюючі ЗІЗ ОД.

За умовами експлуатації розрізняють респіратори одноразового і багаторазового використання. Ефективні захисні та експлуатацій-

Безпека життєдіяльності людини та суспільства

ні властивості має протиаерозольний безклапанний фільтруючий респіратор «Лепесток», що має три модифікації: «Лепесток–200», «Лепесток–40», «Лепесток–5». Цифри 200, 40 і 5 означають, що кожний з них призначений для захисту від дрібно- і середньодис-персних аерозолей у повітрі, що відповідно перевищують ГДК в 200, 40 і 5 разів.

Ефективним є також респіратор РУ–60М, призначений для за-хисту органів дихання від впливу шкідливих речовин, що можуть бути присутніми у повітрі одночасно у вигляді парів, газів та аерозо-лей. До засобів захисту відносяться ручні, наголовні та універсальні щитки, що захищають прилягаючі ділянки тіла людини.

Засобом індивідуального захисту є одяг: куртки, штани, комбіне-зони, напівкомбінезони, плащі, фартухи, жилети, рукавички та взут-тя. Захисні та експлуатаційні властивості спецодягу визначаються покроєм (конструкцією) і властивостями матеріалів.

Спеціальне взуття забезпечує захист працюючих від механіч-них травм, хімічних і теплових опіків, низьких і високих темпера-тур, вологості.

У виробничих умовах найбільш уживаним та ефективним засо-бом колективного захисту є вентиляція, особливо з кондиціонуван-ням повітря. Розрізняють два основні види вентиляції – природну та механічну або примусову, коли застосовують різні електричні пристрої – вентилятори, кондиціонери. Використовують змішані системи – приточні, витяжні та приточно-витяжні вентиляції.

Ефективними є повітряні завіси – коли через горизонтальну або вертикальну щілину подається гаряче повітря, що відсікає холодне від його проникнення у приміщення. Важливою є аварійна венти-ляція, яка як правило є витяжною і її застосовують в приміщеннях з високою концентрацією шкідливих, пожежно-, вибухонебезпечних речовин.

Питання

Охарактеризуйте поняття хімічної безпеки.

Які основні заходи зумовлюють хімічну безпеку?

Як можна запобігти хімічному травматизму?

Яке значення має вентиляція для хімічної безпеки?

Охарактеризуйте колективні та індивідуальні засоби за-хисту від хімічної небезпеки.

Розділ 4. Класифікація забруднень, наслідки їх впливів на людину