Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
4.1.5. Навчання з пожежної безпеки, правила поводження та дії під час пожежі : Безпека життєдіяльності людини та суспільства : Бібліотека для студентів

4.1.5. Навчання з пожежної безпеки, правила поводження та дії під час пожежі


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 

Загрузка...

При навчанні правилам пожежної безпеки необхідно керува-тися Переліком посад, призначення на які вимагає від робітників, службовців проходити навчання і перевірку знань з питань пожеж-ної безпеки. Існує Типове положення про спеціальне навчання, ін-структаж і перевірку знань з питань пожежної безпеки на підприєм-ствах, в установах і організаціях України. Навчання посадових осіб підприємств, установ і організацій, проводять керівники, заступни-Безпека життєдіяльності людини та суспільства

ки керівників, головні фахівці та інші посадові особи підприємств, на яких, за їхніми функціональними обов'язками, покладене вико-нання робіт зв'язаних із забезпеченням пожежної безпеки об'єктів з підвищеною пожежною небезпекою. На об’єктах, з урахуванням виробничих умов, встановлюють протипожежні режими, які відо-бражені в інструкціях, як для всього об’єкта, так і для окремих цехів, ділянок, бригад. В них наведені норми застосування різних матері-алів, визначені місця, де неможна палити і влаштовувати відкритий вогонь, описується порядок дій у випадку виникнення пожежі. В навчальних закладах, дитячих, лікувальних і культурних установах особливу увагу приділяють питанням евакуації людей на випадок пожежі.

Ефективним методом гасіння пожеж є вогнегасник. Необхідно знати, що для гасіння вогню не завжди можна використовувати воду. Не можна спрямовувати водний струмінь на електропровід, елек-троустаткування що горить, тому що людину може уразити електро-струмом, оскільки вода, особливо з різними домішками – кислоти, луги, солі є провідником. Перед гасінням будь-якого електричного обладнання – промислового або побутового потрібно відключити напругу. Пальну суміш і займисті речовини гасять піском, хімічною або повітряномеханічною піною, спеціальними порошковими сумі-шами. В задимлене помешкання треба заходити обов’язково вдвох і йти, тримаючись за стіну, щоб не загубити орієнтир. Небезпечно заходити у задимлене приміщення, якщо видимість менше 10 ме-трів. При необхідності треба накинути на себе мокру ковдру, плащ, будь-яку тканину, щоб убезпечити себе від опіків. На пожежах тре-ба працювати в ізолюючих фільтруючих протигазах; двері у при-міщення, що горить, відчиняти обережно і користуватися ними як прикриттям. Якщо вихід відрізаний вогнем, людей евакуюють через вікна, балкони, використовуючи ручні, механічні, стаціонарні східці і різноманітні автопідйомники, рятувальні мотузки. Найбільша не-безпек на пожежі – паніка.

Питання

Якими документами треба керуватися при навчанні по-жежної безпеки?

Які основні правила поведінки при пожежі?

Охарактеризуйте основні засоби пожежогасіння.

Розділ 4. Класифікація забруднень, наслідки їх впливів на людину