Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
РОЗДІЛ 4. КЛАСИФІКАЦІЯ ЗАБРУДНЕНЬ, НАСЛІДКИ ЇХ ВПЛИВІВ НА ЛЮДИНУ : Безпека життєдіяльності людини та суспільства : Бібліотека для студентів

РОЗДІЛ 4. КЛАСИФІКАЦІЯ ЗАБРУДНЕНЬ, НАСЛІДКИ ЇХ ВПЛИВІВ НА ЛЮДИНУ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 

Загрузка...

Класифікація небезпечних та шкідливих факторів: хімічні, фізичні, біологічні та психофізіологічні, їх дія на людину. Чин-ники небезпеки у побуті – фізичні, хімічні, лікарська небезпека, отрути у побуті, проблема хімічних харчосмакових добавок, біологічні та фізико-хімічні чинники небезпеки. Ідентифікація джерел небезпеки і породжених ними небезпечних та шкідливих факторів. Основи знань про радіоекологію. Засоби захисту від радіоактивного ураження.

Забруднення, за характером їх дії, ділять на речовинні – хімічні, біологічні та параметричні – фізичні, фізико-хімічні, психічні. Па-раметричні забруднення –- це забруднення неречовинного характе-ру – випромінювання магнітного, електричного, електромагнітного полів, радіоактивні випромінювання.

Джерелами речовинного забруднення є викиди промисловості, сільського господарства, побутового сектора, автомобільного тран-спорта, які містять токсичні хімічні речовини.

У світі застосовують більше 300 тис. різноманітних речовин, які використовують в різних галузях діяльності людей – у промисло-вості, зокрема хімічній, сільському господарстві, медицині, побуті. Всього відомо близько двох мільйонів речовин – неорганічних, ор-ганічних.

Більшість з них не сумісні з життям – це ксенобіотики (гр. ксе-нос– чужий, біос – життя). Багато серед них канцерогенів (лат. кан-цер– рак, гр. генос – породжувати) – сприяють розвитку ракових за-хворювань, мутагенів (лат. мутаціо – змінювати), тератогенів (гр. тератос – чудовисько, потвора).

Небезпеку являють біологічні об'єкти, особливо генетично моди-фіковані та і звичайні – мікрорганізми, отруйні рослини, тварини.

Крім речовинної небезпеки існує неречовинна, або польова, або параметрична небезпека за рахунок різноманітних випромі-нювань. Наприклад існує, крім поняття «хімічний смог» (дими, аерозолі, які містять шкідливі речовини – канцерогени, алергени, ксенобіотики), також і «електромагнітний смог»(забруднення до-Безпека життєдіяльності людини та суспільства

вкілля шкідливими випромінюваннями), який не менш небезпеч-ний, ніж хімічний – за рахунок електромагнітних випромінювань (мобільний зв’язок, теле-, радіостанції).

Діяльність людини, її життя на жаль майже постійно супрово-джується дією різних небезпечних факторів.

Отже, за результатами їх впливів виділяють хімічні, біологічні, фізичні, фізико-хімічні та соціально-психічні фактори. Ступінь їх впливу визначають за інтенсивністю змін, які настають внаслідок їх дії, за протяжністю в часі, вірогідністю виникнення. Скрита небез-пека – потенційна, а її прояв – актуалізація, яка часто є результатом неграмотності, необізнаності, низького рівня культури – загальної, екологічної та виробничої, зокрема.

Часто джерелом небезпеки може бути сама людина – екзогенне, або зовнішнє джерело. Крім цього існують внутрішні умови – ендо-генні джерела, наприклад старіння механізмів, матеріалів. Екзогенні причини катастроф, аварій, травматизму пов’язані з порушеннями роботи систем організму людини, зокрема нервової системи – люд-ський фактор, коли через необачність, зухвалість, необережність. людина формує умови для виникнення небезпеки, часто з катастро-фічними наслідками.

Тому, щоб не провокувати небезпеки екзогенного характеру кожен повинен знати себе, будову організму та функції його орга-нів, систем, знати джерела небезпек, забруднень і характер їх дії на людину. Забруднення – фактичне перевищення значень ГДК шкід-ливих речовинних факторів (хімічних, біологічних) або значень ГДР неречовинних (параметричних) факторів – фізичних, фізико-хімічних, психічних.

Питання

Як класифікують небезпечні, шкідливі фактори?

Охарактеризуйте найнебезпечніші речовинні, неречовинні небезпеки.

Що таке екзогенні небезпеки?

Що таке людський фактор?