Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
3.7.4. Біоритми – фізіологічні основи запобігання небезпеки, прояву ризику : Безпека життєдіяльності людини та суспільства : Бібліотека для студентів

3.7.4. Біоритми – фізіологічні основи запобігання небезпеки, прояву ризику


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 

Загрузка...

Про ритмічні зміни в організмі людини знав за 300 років до на-шої ери лікар Герофікл з Александрії, який спостерігав зміни рит-мічності пульсу у людини. Вивчали біоритми К. Лінней, Ч. Дарвін, К. Тімірязєв, О. Чижевський. Більше п'ятдесяти років тому була видана праця М. Перна «Ритми життя і творчості», в якій він прийшов до висновку, що існують 7-, 14-, 21-, 28-, 42- та 47 добові ритми. Саме через ці періоди фіксуються періоди чіткого мислення, сексуально-го сприйняття, працездатності.

За біоритмами всіх людей можна умовно розділити на «Жайво-ронків» та «Сов». Перші слідують за сонцем – просинаються рано, з сонцем і їх працездатність різко знижується в другій половині дня. Інші можуть працювати до 2–3 годин ночі, просинаються пізно і в першій половині дня не активні. Біоритми пов’язані з ендогенними, тобто внутрішніми причинами – циклічні хімічні реакції в організ-мі та екзогенними, зовнішніми – космічні впливи, земні процеси – обертання планети, флуктуації геомагнітних полів, стан атмосфери, погодно-кліматичні умови.

Біоритми корелюють з мікропульсаціями геомагнітного поля та акустичними коливаннями, які виникають під час геомагнітних збурень на частоті біля 8 Гц. Є дані про існування біоритмів, спів-падаючих з коливаннями пульсацій Сонця з періодом 2 години 40 хвилин. Досліджено впливи погодних факторів – температури пові-тря, атмосферного тиску, вологості на біоритми людини, її фізіоло-гічні стани – значення артеріального тиску, зміни у частоті дихання, м’язової сили.

Людина – частина Космосу, природи, де діють їм притаманні циклічні процеси. На організм впливають добові фактори або цир-кодіанні, пов’язані зі світлом – мають основний сонячний 24 годин-ний ритм та сезонно-річний. Місячні ритми – 24,8 годинна доба та 29,5 діб у місяці (особливо характерний для жіночого організму – з таким періодом відбуваються менструації, місячні). Дослідження показали, що штучний «добовий» цикл з періодом 23,5 години в експерименті негативно впливає на здоров’я, самопочуття людей. Важливим фактором є температурний, який впливає на швидкість біохімічних реакцій і певне магнітний – земний магнетизм, який має дуже малі, але суттєві добові коливання.

Безпека життєдіяльності людини та суспільства

Всі разом діючі фактори впливають на внутрішньоклітинні про-цеси, які регулюються нервовою та ендокринною системами. Через це спостерігаються коливання температури тіла людини – підвищен-ня в другій половині дня і зниження, відносно 36,6 градусів уранці. Нирки активні вдень та пасивні вночі, засвоєння речовин, особливо лікарських, теж коливається на протязі доби. Ритмічно змінюється больова чутливість – вона максимальна біля 22 годин і мінімаль-на біля 11 годин. Зубний біль максимально проявляється з півночі до 6 годин, а з 18 до 24 він мінімальний. Ритмічно коливаються на протязі доби народжуваність (вона найбільша між годиною ночі та сьомою ранку), смертність (більшість людей умирає біля 6 години та 16).

Працездатність (фізична та розумова) теж ритмічно змінюють-ся на протязі доби – мінімальна між другою та шостою годинами та після полудня (менший пік). Сукупність внутрішніх коротких рит-мів в організмі людини обумовлює більш тривалі – фізичний з пе-ріодом 23 доби, емоційний – період у 28 діб та інтелектуальний – 33 доби. Їх початкові фази співпадають з моментом народження. Кож-ний цикл – синусоїдальна крива, верхня (позитивна) половина якої відображає збільшення інтенсивності процесу, а нижня – навпаки. Момент перетинання з абсцисою – критична дата, для якої харак-терні несподівані, частіше всього негативні, події. Таку криву легко побудувати й встановити періоди зниження або підйому відповідної функції – фізичної, емоційної або інтелектуальної. Для цього по-трібно кількість прожитих діб (враховуючи високосні роки) на мо-мент побудови графіка розділити на тривалість відповідного циклу. Слід пам’ятати, що цикл складається з позитивної та негативної час-тин, які відповідно складаються з нарастаючої чверті та спадаючої. Знання біоритмів важливе для ряду професій, які пов’язані з відпо-відальністю за життя великих кількостей людей.

Питання

Охарактеризуйте основні біоритми людини.

Чому безпека людини залежить від її біоритмів?

Які фізіологічні процеси організму ритмічно змінюються, чому?