Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
3.7.1. Роль стандартів у безпеці людини : Безпека життєдіяльності людини та суспільства : Бібліотека для студентів

3.7.1. Роль стандартів у безпеці людини


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 

магниевый скраб beletage

На державному та міжнародному рівнях стандартизація вимог до безпеки діяльності полягає в обмежені використання та реаліза-ції шкідливих і небезпечних речовин. Важливим є підвищення ви-мог до виробничих процесів, які шкідливо впливають на природне середовище, здоров’я людини. Стандарти про безпечну працю ви-магають утилізації, знешкодження шкідливих і радіоактивних ре-човин, забезпечення працівників належною інформацією про не-безпеку виробничих процесів і продукції. Необхідним є визначення припустимих рівнів речовинного та параметричного забруднення, уніфікація вимог до засобів індивідуального захисту.

За цими напрямкам здійснюють свою діяльність технічні комі-тети Міжнародної організації стандартизації, що відображено в між-народних стандартах: ТКISO 11 «Котли та судини, що працюють під тиском», ТКISO 92 «Іспити будівельних матеріалів», ТКISO 94 «Засоби індивідуального захисту. Захисний одяг і устаткування», ТКISO 96 «Вантажопідйомні крани», ТКISO 142 «Устаткування для очищення повітря та інших газів». Існують комітети Європейської організації стандартизації та їх нормативні документи: ТК/CEN 79 «Респіраторне захисне устаткування», ТК/CEN 85 «Устаткування для захисту зору», ТК/CEN 70 «Переносні вогнегасники», ТК/CEN 72 «Системи автоматичної сигналізації пожежонебезпеки».

На основі міжнародних стандартів приймають і вводять в дію наці-ональні стандарти з охорони праці. Для цього використовують наступ-ні етапи введення нормативних документів: ознайомлення з керівними документами і директивами міжнародних організацій, добровільний перехід від національних стандартів на міжнародні. Це забезпечує високий рівень сприйняття і розуміння необхідності постійного удо-сконалення державних документів. Таким чином, з огляду на реакцію національних комітетів з безпеки праці, готується ґрунт для широкого впровадження міжнародних стандартів систем управління безпекою праці (МС СУБП), відомі як стандарти ISO серії 9000 та 14000.

Впровадження стандартів на системи управління безпекою пра-ці у Великобританії, Австралії, Новій Зеландії, Данії, Норвегії спри-яло зниженню як загального рівня виробничого травматизму, так і кількості смертельних випадків у виробництві.

У країнах, де стан безпеки праці вкрай низький, рівень виробни-чого травматизму дуже високий. До таких країн відносяться Украї-

Безпека життєдіяльності людини та суспільства

на, Росія, Бєларусь. Щоб цьому запобігти необхідно впроваджувати систему управління безпекою праці у найширшому її розумінні – у виробничій, побутовій сферах.