Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Анотація : Безпека життєдіяльності людини та суспільства : Бібліотека для студентів

Анотація


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 

магниевый скраб beletage

О. П. Мягченко

БЕЗПЕКА

ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

ЛЮДИНИ ТА СУСПІЛЬСТВА

Навчальний посібник

Рекомендовано

Міністерством освіти і науки України

для студентів вищих навчальних закладів

Київ

“Центр учбової літератури”

2010


УДК 614.8(075.8) ББК 68.9я73 М 99

Гриф надано Міністерством освіти і науки України (Лист № 1.4–18–Г–2202 від 27.10.2008)

Рецензенти:

Ґудзь П. В. – доктор економічних наук, професор;

Колесник Ю. Р. – доктор хімічних наук, лауреат Державної премії України, ака-демік української технологічної академії;

Страшко С. В. – професор, завідувач кафедри медико-біологічних і валеологіч-них основ охорони життя та здоров’я.

Мягченко О. П.

М 99     Безпека життєдіяльності людини та суспільства. Навч. пос. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 384 с.

ISBN 978-911-01-0027-4

Посібник призначений для студентів вищих навчальних закладів третього та чет-вертого рівнів акредитації гуманітарних спеціальностей. Розглянуто теоретичні, прак-тичні питання небезпечних факторів в складній системі “Людина-Техніка-Середовище”. Посібник висвітлює питання безпеки у виробничій, побутовій, природній та соціальній сферах дії людини. Розглянуто проблеми небезпеки у надзвичайних станах, зокрема екологічному, соціальному. Показано значення законодавства як основи безпечної ді-яльності людини. Посібник містить схеми практичних занять та необхідний довідковий матеріал, який доповнює його загальний зміст, наведено словник термінів, алфавітний та предметний покажчики, містить 2 додатки, 330 с., 10 рис., 7 табл.

УДК 614.8(075.8) ББК 68.9я73

ISBN 978-911-01-0027-4     © Мягченко О.П., 2010.

© Центр учбової літератури, 2010.