Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
2.5. Небезпечні та шкідливі фактори : Безпека життєдіяльності людини та суспільства : Бібліотека для студентів

2.5. Небезпечні та шкідливі фактори


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 

магниевый скраб beletage

Небезпека – це стан при якому фактори – хімічні, фізичні, біо-логічні, соціальні, психічні можуть проявити свою негативну дію за певних умов, збігу обставин – стохастично або вірогідністно. Небез-печним називається чинник, вплив якого на людину за певних умо-вах призводить до травми або погіршення здоров’я, хвороби, смерті, до аварії, катастрофи.

Небезпеки проявляються при недотриманні принципів безпеч-ної життєдіяльності, принципів ергономіки, тобто при порушенні правил експлуатації обладнання, пристроїв, порушенні вимог без-пеки праці, інструкцій. Отже, при належній організації діяльності у виробничій, побутовій, природній та соціальній сферах небезпеку можна і треба звести до мінімумуРозділ 2. Основні поняття про безпеку життєдіяльності людини та суспільства

Якщо небезпечний чинник призводить до захворювання або зниження працездатності, до професійного захворювання, його вва-жають шкідливим. На підприємствах України сконцентровано ба-гато потенційно небезпечних, енергонасичених виробництв – гірни-чодобувні, хімічні, металургійні, атомна енергетика. Через це різко зросло техногенне навантаження про що свідчить рис. 2.

Рис. 2. Рівні техногенного навантаження (тис. к/кв.км) на територію України

На відміну від небезпечного (скритого, потенційного) фактора, шкідливий фактор проявляє свою негативну дію відкрито, постійно у часі і просторі при контакті людини з ним. Шкідливий чинник діє в часі постійно, збільшуючи ступінь ризику погіршення здоров’я, життєздатності і навіть втрати життя.

Щоб зменшити шкідливу дію будь-якого фактору треба засто-совувати певні заходи – перед усім технічні (колективні та індиві-дульні засоби захисту), організаційні та інші принципи БЖД. Для зменшення негативних результатів небезпечних факторів, об’єктів прогнозування їх стану в Україні діє Закон «Про об’єкти підвищеної небезпеки».

У побуті тільки серед дітей реєструється біля 300 тис. травм. У воді щорічно гине більше 5000, у пожежах більше 2000 людей. В середньому

Безпека життєдіяльності людини та суспільства

у світі на один смертельний випадок припадає 230 нещасних випадків. Зокрема у ФРГ – 1000, Англії – 650, Франції – 900, у Чехії – 230, Шве-ції – 370, в Італіїї – 500, в Україні – 30, тобто у 10–30 разів менше. В той же час в Україні абсолютна кількість смертельних травм більше ніж: у ФРГ – в 1,4 рази, в Англіїї – у 2 рази, Франції – 1,6 разів. Погіршен-ню безпечної життєдіяльності людей сприяє екстремально негативна екологічна ситуація у більшості регіонів держави. Зниження стану здоров’я населення України на 60–90% є результатом негативної дії се-редовища та екологічно недоброякісних продуктів харчування. Все це разом взяте сприяло збільшенню захворювань, зростанню смертності та скороченню життя, особливо серед чоловіків. Нині воно складає в середньому 63 роки, що на 10 років менше, чим 10-12 років тому. Праця людини у всіх її багатогранних проявах здійснюється в межах вироб-ничих і невиробничих одиниць – підприємств, організацій, установ, в побуті, природі та їхнього технологічного складу, до якого відносяться такі об'єкти, як територія, ландшафт, будинки і споруди, шляхи сполу-чення, устаткування, транспортні засоби, енергія й електроустановки, предмети праці, відходи виробництва, а також навколишнє середови-ще – земля, атмосфера, водойми, фауна, флора, мікроорганізми. Тому важливо кількісно прогнозувати стан безпеки.

Велику небезпеку складають природні космічні небезпеки (яви-ща). Вираховано, що кожні 50–100 млн р. на планету падають асте-роїди діаметром 10–15 км, викликаючи глобальні катаклізми. Так, 23.03.89 астероїд діаметром 1 км перетнув орбіту Землі, де вона зна-ходилася 1 годину тому сутичка було б рівною вибуху 1000–2500 водневих бомб. За розрахунками вчених Всесвітньої астрономічної асоціації в 2027 році орбіта Землі може перетнутися з орбітою поді-бного космічного тіла. Біля 65 млн років тому 80 % живого загинуло від такого зіткнення. Вважається, що біля 12 тис. р. тому Земля зі-ткнулася з порівняно невеличким астероїдом, який викликав Всес-вітній потоп (описаний у Біблії) і вірогідно загибель Атлантиди, описаної Платоном. Астероїд був названий Салеським. Саме тому США провели вперше у липні 2005 р. експеримент у відкритому Космосі по знищенню однієї з комет на великій відстані від Землі. Це необхідно для розробки засобів, методів на випадок зіткнення нашої планети з будь-яким космічним тілом – болідом, метеоритом, кометою. Не менш небезпечні земні явища – землетруси, повені, тайфуни, зливи, епідемії та інші природні явища, які порушують звичайний плин життя та діяльності людини, всього суспільства.

Розділ 2. Основні поняття про безпеку життєдіяльності людини та суспільства

Питання

Що таке небезпека?

Охарактеризуйте   стан   техногенного   навантаження   в Україні.

Класифікуйте шкідливі та небезпечні фактори, вкажіть їх джерела

Порівняйте стан небезпеки в Україні та за кордоном.

Що Вам відомо про космічні небезпеки?