Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
2.1. Чинники, що впливають на безпеку людини : Безпека життєдіяльності людини та суспільства : Бібліотека для студентів

2.1. Чинники, що впливають на безпеку людини


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 

Загрузка...

Для цілеспрямованої діяльності з поліпшення умов життя і ді-яльності людини в різних сферах необхідно знати групи чинників безпеки, що впливають на людину. Відповідно до Закону України «Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій тех-ногенного та природного характеру» та класифікації, розробленої НДІ праці вони об’єднані в три групи: 1) соціально-економічні, 2) техніко-організаційні, 3) природні.

Перша група чинників – це нормативно-правові чинники (закони про працю, природоохоронне законодавство, правила, норми, стан-дарти, практика державного і суспільного контроля за їх дотриман-ням); соціально-психічні чинники, що характеризують відношення робітника до праці, психологічний клімат в колективі, сім’ї, мотиви праці; суспільно-політичні чинники (суспільні форми спрямовані на створення сприятливих умов праці, винахідництво); економічні чинники – адекватна платня за працю, система пільг і компенсацій, моральне і матеріальне стимулювання за шкідливі умови праці.

Друга група чинників безпосередньо впливає на формуван-ня матеріально-речовинних елементів умов праці. Це засоби пра-Безпека життєдіяльності людини та суспільства

ці, предмети і знаряддя праці, технологічні процеси, організаційні форми виробництва, застосовувані режими праці і відпочинку, які складають основу наукової організації праці (НОП). Метою НОП є розробка і впровадження в практику раціонально побудованого трудового процесу, який забезпечує задану якість продукції і висо-ку продуктивність праці, створення умов для збереження здоров'я працюючих, збільшення періоду їхньої трудової діяльності, росту культурного рівня.

Третя група чинників – характеризує вплив на робітників кліматичних, хімічних і фізико-хімічних, біологічних факторів, особливостей місцевості, де знаходиться людина. В процесі жит-тєдіяльності весь цей складний комплекс чинників, об’єднаний різноманітними взаємними зв’язками, що можуть формуватися під впливом небезпечних і шкідливих чинників, впливає на людину, її здоров’я, безпеки.

Отже, завжди існує вірогідність прояву небезпеки. Це емпірич-не твердження, аксіома небезпеки – в природі немає абсолютно без-печних явищ, факторів – все небезпечно при формуванні певних умов. Це пов’язано з тим, що при певних обставинах навіть безпеч-ний об’єкт, речовина можуть стати небезпечними. Наприклад через процеси старіння будь-якого об’єкта – неживого, живого. Через це можуть формуватися так звані системні кризи, коли руйнування, або зміни в одній ланці, частині системи, виводять з ладу весь об’єкт та пов’язані з ним інші об’єкти. Формується ланцюгова реакція не-гативних змін в системі. Тому головне завдання БЖДЛ – розробка методів визначення і управління ризиками, створення машинних систем мало небезпечних для людини. Важливою теоретичною основою безпечної діяльності в будь-якій сфері є загальні принципи безпеки.