Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
ЗМІСТ : Безпека життєдіяльності людини та суспільства : Бібліотека для студентів

ЗМІСТ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 

магниевый скраб beletage

ПЕРЕДМОВА      3

ВСТУП У БЕЗПЕКУ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ            6

РОЗДІЛ 1. Основи теорії безпеки життєдіяльності людини та

суспільства           10

Історія виникнення та розвитку теорії безпеки життя та діяльності людини      10

Безпека життєдіяльності, як галузь науково-практичної діяльності людини      14

 

Державна концепція освіти з напрямку «Безпека життя і діяльності людини»                 16

Структура науки про безпеку життя і діяльності людини . . . 18

 

Предмет вивчення БЖД, її цілі та методи    22

Машина – елемент системи «Людина–Машина–Середовище» . . . 24

РОЗДІЛ 2. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ПРО БЕЗПЕКУ

ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ ТА СУСПІЛЬСТВА            29

Чинники, що впливають на безпеку людини              31

Принципи безпеки             32

Ергономічні принципи безпеки     36

Ергономіка та безпека людини       38

Небезпечні та шкідливі фактори     42

Класифікація небезпек та їх системний аналіз            45

Кількісна оцінка безпеки                  47

РОЗДІЛ 3. НЕБЕЗПЕЧНІ СТАНОВИЩА. РИЗИК –

ОЦІНКА НЕБЕЗПЕКИ       49

Поняття ризику і методи його обчислення                 49

Оцінка ступеню ризику діяльності людини                 52

Причини та результати ризику       53

Поняття про травми, нещасні випадки         55

Аналіз стану травматизму               57

Причини нещасних випадків           59

Методи мінімізації небезпек, шкідливих факторів     60

 

Роль стандартів у безпеці людини                 61

Система управління безпекою       62

Методи добору кадрів       63

Біоритми – фізіологічні основи запобігання небезпеки, прояву ризику            67

Зміст

РОЗДІЛ 4. КЛАСИФІКАЦІЯ ЗАБРУДНЕНЬ, НАСЛІДКИ ЇХ

ВПЛИВІВ НА ЛЮДИНУ                  69

4.1.          Хімічні забруднення          70

Хімічні фактори небезпеки в оточуючому середовищі . . . . 76

Хімічні небезпеки в побуті              78

Пожежна та вибухова безпека        84

Основи протипожежної безпеки    88

Навчання з пожежної безпеки, правила

поводження та дії під час пожежі  91

4.1.6.       Основні засоби захисту від хімічної небезпеки          93

4.2.          Біологічні забруднювачі  95

Отруйні рослини                95

Небезпечні та отруйні тварини       98

Гриби     101

Мікроорганізми                  102

Інфекційні хвороби            106

Проблеми біологічної безпеки       109

4.3.          Параметричні забруднення             113

Фізичні забруднювачі       113

Шумо-звукові, вібраційні небезпеки            116

Освітленість          120

Безпека приміщень як фізичних об'єктів      121

Фізичні небезпеки в побуті              124

Електричний струм – найрозповсюджена небезпека . . 126

Причини ураження електричним струмом                130

Вимоги до заходів захисту від електричного струму . . . 131

4.4.          Фізико-хімічні забруднення             132

Дії полів різноманітного походження на людину      133

Фізичні, хімічні фактори в побутовій сфері                140

Захист від електромагнітних випромінювань             141

Радіоактивні випромінювання, їх характеристики . . . . 142

Джерела радіоактивних випромінювань      145

Методи реєстрації іонізуючих випромінювань         147

Дія радіоактивних випромінювань на людину           148

Дозові межі дії іонізуючих випромінювань                150

Засоби захисту від радіо генетичних пошкоджень    152

Безпека життєдіяльності людини та суспільства

РОЗДІЛ 5. ЛЮДИНА – ОСНОВНИЙ ЕЛЕМЕНТ

ЕРГОНОМІКИ     154

5.1.          Біологічні аспекти структурно-функціональної організації людини . 154

Нервова система та безпека людини            158

Вища нервова діяльність – основа соціальної безпеки людини . . . . 160

Аналізатори – сигналізатори небезпек         164

Система травлення – система енергозабезпечення                 166

Кровоносна та лімфатична система             169

Шкіра – бар’єр між організмом і зовнішнім середовищем . . . 170

Дихальна система – посередник між зовнішнім і внутрішнім середовищами                 170

Опірно-руховий апарат – виконавча система організму        172

 

Залози внутрішньої секреції – хімічні регулятори діяльності людини                 173

Обмін речовин – причина і результат безпеки людини . . . . 177

Поняття про здоров’я людини        181

Основні методи долікарняної допомоги при ушкодженнях організму               183

РОЗДІЛ 6. ЛЮДИНА В ОТОЧУЮЧОМУ СЕРЕДОВИЩІ . .192

Шкідливі, небезпечні фактори та організм людини                  192

Корпоративна або економічна безпека       196

Правова безпека людини                 199

Інформаційна безпека      204

Небезпеки психічного, фізичного насильства            208

Організація безпечного туристичного походу, екскурсії . . . . 211

Польові форми матерії та їх впливи на людину         215

 

Гравітаційне поле               216

Магнітне поле      217

6.7.3 Електричне поле        219

Блискавконебезпечність  220

Геопатогенні території      224

Комп’ютер і безпека людини          226

6.7.6.1. Правила безпеки при роботі з комп’ютером . . . . 228

РОЗДІЛ 7. СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ НЕБЕЗПЕКИ                 234

Безпека нації        235

Війна – крайній прояв соціальної небезпеки              237

Тероризм              240

Соціально небезпечні вірусні інфекції людини          244


Зміст

Наркоманія          247

Алкоголізм           249

Тютюнопаління  254

Бродяжництво     255

Психічна безпека                255

 

Парафілії               258

Проституція         259

Вандалізм, ефекти особи та натовпу             260

РОЗДІЛ 8. НЕБЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

ЛЮДИНИ В ПРИРОДНОМУ СЕРЕДОВИЩІ              262

Стан довкілля і безпека людини      263

Небезпеки в сучасному урбанізованому середовищі             266

Основи екологічної безпеки            272

РОЗДІЛ 9. БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ

НАДЗВИЧАЙНОЇ СИТУАЦІЇ         281

Класифікація та загальні характеристики надзвичайних ситуацій         284

Антропогенні небезпеки                  288

Техногенні аварії та катастрофи     294

Природні небезпеки та людина      296

9.4.1. Стихійні лиха              296

Безпека населення в надзвичайній ситуації                309

Забезпечення безпеки життєдіяльності в умовах надзвичайного стану             311

Дії в різних умовах надзвичайного стану     314

РОЗДІЛ 10. ПРАВОВІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСНОВИ

БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ    316

10.1. Антропоохоронне право і безпека людини       318

10.2 Управління та нагляд за станом безпеки життєдіяльності . . 324

ЗАКЛЮЧЕННЯ  328

ДОДАТКИ            329

СЛОВНИК ТЕРМІНІВ       363

ІМЕННИЙ ПОКАЖЧИК  372

ПРЕДМЕТНИЙ ПОКАЖЧИК          373

ЛІТЕРАТУРА      379

383


НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ

Олександр Петрович МЯГЧЕНКО

БЕЗПЕКА

ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

ЛЮДИНИ ТА СУСПІЛЬСТВА

Навчальний посібник

Оригінал-макет підготовлено

ТОВ «Центр учбової літератури»

Дизайн обкладинки – Б. В. Борисов

Підписано до друку 02.10.2009. Формат 60x84 1/16.

Друк офсетний. Гарнітура PetersburgC.

Умовн. друк. арк. 39,5.

Наклад 800 прим.

Видавництво “Центр учбової літератури”

вул. Електриків, 23

м. Київ, 04176

тел./факс 425-01-34, тел. 451-65-95, 425-04-47, 425-20-63

8-800-501-68-00 (безкоштовно в межах України)

e-mail: office@uabook.com

сайт: WWW.CUL.COM.UA

Свідоцтво ДК №2458 від 30.03.2006