Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
ЗАКЛЮЧЕННЯ : Безпека життєдіяльності людини та суспільства : Бібліотека для студентів

ЗАКЛЮЧЕННЯ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 

Загрузка...

З всього викладеного матеріалу видно, що курс безпеки життєдіяльнос-ті людини комплексно-синтетичний, являє собою високо інтегровану науку про безпеку і навчальну дисципліну, яка навчає основним прийомам захисту від небезпек. Знання – це сила, яка зменшує вірогідність реалізації небезпек.

Сучасне життя, в будь-якій сфері – природній, від якої залежать інші – виробнича, яка найбільш насичена небезпечними факторами, побутова, пси-хічна, соціальна відзначається насиченістю небезпечними факторами, яви-щами. Знання їх природи, специфіки дії на людину, на все живе та неживе, може знизити шкідливість їх дії, забезпечити здорове тривале життя.

Уміння забезпечити безпеку собі та оточуючим характеризує загальну культуру людини, рівень освіченості фахівця в будь-якій сфері діяльності. Спеціаліст несе відповідальність за життя не тільки своє, але й оточуючих його людей. Тому він повинен знати основні прийоми допомоги постражда-лому, вміти навчити оточуючих підлеглих правилам безпечної діяльності, брати на себе відповідальність за життя підлеглих.

Для цього треба знати передусім законодавство, яке гарантує права на безпечне життя, підказує ті дії, які треба здійснити, щоб забезпечити без-пеку. Важливим є «Кримінальний кодекс України», який найбільш суво-ро відноситься до дій, які суперечать вимогам законодавства, порушують морально-етичні принципи.

Закони України охороняють конституційний рівень України, права і свободи людини, її власність, правопорядок, громадську та екологічну без-пеку. Права і свободи – це право на життя, свободу, охорону здоров’я, пра-цю і відпочинок, страйк і соціальний захист, особисту недоторканність і не-доторканність житла, таємниця листування, конфіденційність особистого і сімейного життя об’єднання у громадські організації та політичні партії, проведення зборів та мітингів. Все це передбачено другим розділом Кон-ституції України.

Отже, фахівець у будь-якій сфері діяльності повинен знати законодав-ство як державне, так і міжнародне. Тоді він грамотно, свідомо може впли-вати на події, передбачати їх результати, щоб завчасно організувати належні заходи, забезпечити безперервну роботу підприємства, його окремих вироб-ництв. Фахівець-менеджер повинен так організувати діяльність, щоб при-родні, технічні та інші джерела загальної небезпеки, на які впливають люди, суспільство не створювали б небезпеки для життя та здоров’я працівників, для збереження матеріальних цінностей.

Сучасний стан світу, проблеми його збереження та питання безпеки у побутовій, виробничій, природній сферах ставлять перед фахівцем, керів-ником, будь-якою людиною вимоги збереження життя – людського, всієї природи.