Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
9.7. Дії в різних умовах надзвичайного стану : Безпека життєдіяльності людини та суспільства : Бібліотека для студентів

9.7. Дії в різних умовах надзвичайного стану


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 

Загрузка...

Для прогнозування обстановки, в залежності від виду НС, ви-значають межі зон руйнації, катастрофічного затоплення, пожеж і зараження (радіаційного, хімічного і бактеріологічного), а також можливі втрати населення і шкоду, нанесену об’єктам народного господарства. На основі прогнозних даних про обстановку в осеред-ках поразки роблять узагальнення, аналіз і отримують висновки, Розділ 9. Безпека життєдіяльності в умовах надзвичайної ситуації

необхідні для ухвалення рішення, пов’язаного з організацією і ве-денням рятувальних, невідкладних, аварійних робіт (РНАВР).

На жаль прогнози, які можна робити сьогодні – не завжди точ-ні і недостатньо надійні. Часто рішення про забезпечення безпеки життєдіяльності в умовах НС треба приймати на основі неповної і ненадійної інформації. З урахуванням вітчизняного та закордонного практичного досвіду, необхідно заздалегідь розробити комплекс за-ходів, які залежатимуть від поточних прогнозів розвиткку НС. Тре-ба бути готовими ввести в дію багатостадійну систему забезпечення безпеки життєдіяльності людини в сучасному техносоціальному се-редовищі. Це передбачає виконання будівельно-монтажних робіт з урахуванням вимог будівельних норм і правил (БНіП), створення надійної системи оповіщення населення про небезпеки; накопичення фонду захисних споруд і забезпечення людей засобами індивідуаль-ного захисту (ЗІЗ). Треба негайно організувати радіаційні, хімічні і бактеріологічні спостереження, розвідку обстановки і проведення лабораторного контролю. Важливим є загальне обов’язкове навчання правилам поводження і діям в НС поряд з постійним проведенням санітарно-гігієнічних і протиепідемічних заходів. Слід відмовити-ся від будівництва АЕС, хімічних та інших потенційно небезпечних об’єктів в економічно вразливих і рясно заселених територіях та пере-профілювати небезпечні об’єкти – джерела підвищеної небезпеки для здоров’я і життя людей. Заздалегідь необхідно зарезервувати матері-альні та фінансові ресурси, необхідні для забезпечення практичного втілення планів з ліквідації наслідків НС, щоб мінімізувати негативні наслідки НС, щоб якомога менше було постраждалих.

Таким чином, людина є головним чинником у надзвичайній ситуації і від її спроможності оцінити ступінь небезпеки залежать конкретні результати. Багато в чому це визначається анатомо-фізіологічними властивостями людини.

Питання

Що таке антропогенні катастрофі, їх види?

Які причини антропогенних катастроф, їх характеристики?

Які стадії надзвичайної ситуації та дії в кожній з них?

Яка найважливіша ознака НС та її характеристики?

Охарактеризуйте основні типи надзвичайної ситуації.

Охарактеризуйте захисні заходи при надзвичайній ситуації, якщо невідомий момент її початку.